ožu 25 2019

Pčelarski okrugli stol na 22. PROLJETNOM MEĐUNARODNOM BJELOVARSKOM SAJMU

Hrvatski pčelarski savez i Pčelarski savez Bjelovarsko-bilogorske županije

organiziraju Okrugli stol

Aktualnosti u pčelarstvu,

velika Sajamska dvorana, Paviljon 1 (1. kat),

31.3.2019. u 14:00 sati

Učesnici okruglog stola:

 – mr. sc. Dubravka Živoder – Ministarstvo poljoprivrede

 – dr. sc. Maja Dražić – Ministarstvo poljoprivrede

 – struč. spec. ing. agr. Ivica Vranić – HAPIH – Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, laboratorij Križevci

 – Željko Vrbos – Hrvatski pčelarski savez

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=3273

ožu 20 2019

Ponuda VMP-a za 2019. g.

Ponude za VMP dobili smo od Veterinarske stanice Bjelovar,  Mount trade iz Garešnice i Majcan veterinarske ambulante.
Vitalis Đakovo obavijestio  je da ove godine ne vrše prodaju lijekova.

 

Ponuda:
Veterinarska satnica Bjelovar d.o.o.

Slavonska cesta 4,

43000 Bjelovar,

OIB 72949408555

 

Ponuda veterinarsko-medicinskih proizvoda za pčele

Poštovani,

nudimo vam nekoliko veterinarsko medicinskih proizvoda namijenjenih suzbijanju varoze pčela. Kako slijedi :

PROIZVOĐAČ           PROIZVOD              PAKIRANJE                  MPC

Genera                       Thymovar                 5×2 trake                    166,00 kn                  160,00 kn

C V A                          Apiguard gel            10x50g                        179,00 kn                  172,00 kn

C V A                          Apiguard gel             3 kg                             911,00 kn                  871,00 kn

Bayer                          Check mite               1×10 traka                   119,00 kn                  114,00 kn

Bayer                          Bayvarol                   5×4 kom                      119,00 kn                  114,00 kn

Bayer                          Poly Var Yello          10 traka                       129,00 kn                  124,00 kn

——–                          VarroMed                 555 ml                         188,00 kn                  180,00 kn

——–                           Apitraz                     10 traka                        174,80 kn                  167,00 kn

——–                           Apivar                       1×10                            174,80 kn                  167,00 kn

——–                           Oxuvar                      500 ml                          98,50 kn                    95,00 kn

 

Gore navedene cijene formirane su prema količini zainteresiranih pčelara. Ukoliko se odlučite za našu ponudu, nužno je navesti poimence vlasnika košnica, adresu boravka i oib., te količinu veterinarsko medicinskih proizvoda.

Srdačan pozdrav, Predrag Popović, d.m.v.

 

Ponuda:

Mount trade d.o.o.

Industrijska 13

43280 Garešnica

 

Poštovane pčelarke i poštovani pčelari!

 

I ove godine, Mount trade sa svojim partnerima Vam nudi VMP-ove (registrirane veterinarske lijekove) protiv varooze. Ističemo da su svi VMP-ovi registrirani pri Ministarstvu poljoprivrede , Uprava za veterinarstvo te se za njihovu nabavu može ostvariti poticaj odnosno povrat sredstava.

Nudimo Vam:

  1. ApiVar 500 mg. Lijek protiv varooze na bazi amitraza, kojim francuski proizvođač omogućava tretiranje više od 5 miliona košnica godišnje. U pakovanju se nalazi 10 trakica koje su dostatne za tretman 5 pčelinjih zajednica. Proizvod osigurava produženo djelovanje od 10 tjedana.

 

Cijena bez PDV-a iznosi 148,00 kuna, PDV 13% iznosi 167,24 kuna.

 

  1. ApiBioxal je oksalna kiselina dva puta rafinirana, bez rezidua teških metala., Pogodna za ekološko pčelarenje. Dostupna su tri pakiranja:

35 grama dostatno za tretman 10 pčelinjih zajednica. Cijena je 65,00 kuna bez i 81,25 kuna sa PDV-om.

175 grama dostatno za tretman 50 pčelinjih zajednica. Cijena je 276,00 kuna bez i 345,00 kuna sa PDV-om.

350 grama dostatno za tretman 100 pčelinjih zajednica. Cijena je 369,00 kuna bez i 461,25 kuna sa PDV-om.

Nadamo se da će naša ponuda olakšati Vaš odabir za ovu pčelarsku godinu.

 

Vaš Mount trade i partneri!

Kontakt :  091 4859145  ; 091 4859148

 

Ponuda:

 

e- mail : majcan.vet@hi.t-com.hr

telefon:     043 228 102

043 228 062

MAJCAN veterinarska ambulanta

Bjelovar, K.Frankopana 38

OIB 56492483135

Poštovani,

za ovosezonsku prodaju VMP-a protiv varoe nudimo sljedeće:

 

PROIZVOD PAKIRANJE PDV % MPC
Polyvar Yellow 1×10 trakica 13,00 129,00
Checkmite 1×10 trakica 13,00 119,00
Bayvarol 5×4 trakice 13,00 119,00
Apivar 1×10 trakica 13,00 167,00
Thymovar 2×5 trakica 25,00 166,00
Apiguard gel 10×50 g 25,00 179,00

 

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=3262

ožu 18 2019

Bayer – prezentacija VMP-a

Poštovani pčelari pozivamo Vas na prezentaciju Bayer VMP-a Polyvar yelow dana 19. ožujka 2019. – utorak (sutra) u 18:00 sati u Velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije.

Prezentaciju Bayer-ovih proizvoda provesti će g. Duško Kanjer, a g. Robert Bali, pčelar iz Slovenije prenijeti će svoja iskustva u radu sa navedenim VMP-om.

Medno.

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=3259

ožu 11 2019

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORE U PČELARSTVU ZA 2019. GODINU

Prema Pravilniku o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019.(NN20/2017), izmjene i dopune (NN109/2019) rokovi su sljedeći:

− 20. 4. 2019. godine POSLJEDNJI je dan za podnošenje zahtjeva za isplatu za mjeru:
− Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja.
Maksimalni povrat koji je moguće ostvariti je do 80% od neto iznosa računa za nabavu nove pčelarske opreme, a maksimalni iznos povrata prema razredima je:
a) 35.000 kuna za pčelare koji imaju od 30-80 košnica,
b) 50.000 kuna za pčelare koji imaju od 81-200 košnica i
c) 75.000 kuna za pčelare koji imaju od 201 i više košnica.
– pčelari koji imaju evidentirano u Evidenciji pčelara i pčelinjaka manje od 30 košnica NEMOGU sudjelovati u ovoj mjeri

− 20. 4. 2019. godine POSLJEDNJI je dan za podnošenje zahtjeva za isplatu za mjeru:
− Kontrola i suzbijanje varooze, princip provedbe mjere isti je kao i lani.

– 20.4.2019. godine POSLJEDNJI je dan za podnošenje zahtjeva za isplatu za mjeru: − Tehnička pomoć pčelarima
Maksimalni povrat koji je moguće ostvariti je do 80% od neto iznosa računa za nabavu nove pčelarske opreme, a maksimalni iznos povrata prema razredima je:
a) 1 – 15 košnica, 3.000,00 kuna,
b) 16 – 30 košnica, 10.000,00 kuna,
c) 31 – 50 košnica, 20.000,00 kuna,
d) 51 – 100 košnica, 35.000,00 kuna,
e) 101 – 300 košnica, 50.000,00 kuna,
f) 301 i više košnica, 75.000,00 kuna,
U popisu opreme i pomagala koja za koju je moguće ostvariti povrat sredstava (oznaka ***) tri zvjezdice označava opremu za koju je potrebno uz zahtjev priložiti i tehničke karakteristike kupljenog proizvoda.

– 31. 5. 2019. godine POSLJEDNJI je dan za podnošenje zahtjeva za isplatu za podmjeru edukacija pčelara.
– udruge, županijski savezi i HPS za organizaciju stručnih predavanja mogu ostvariti povrat maksimalno do 90% prihvatljivog troška, a maksimalni iznos povrata prema razredima je:
– za stručna predavanja održana u okviru tekuće pčelarske godine:
a) registriranoj udruzi pčelara, 5.000,00 kuna,
b) županijskom savezu pčelara, 10.000,00 kuna,
c) HPS-u, 50.000,00 kuna.

− 15. 7. 2019. godine POSLJEDNJI je dan za podnošenje zahtjeva za isplatu za mjeru:
− Kontrola kvalitete meda
Maksimalni povrat koji je moguće ostvariti je do 90% od neto iznosa računa za obavljenu analizu meda po jednom uzorku.
Iznos sufinanciranja ne može biti veći od 500,00 kn po uzorku, pčelar ima pravo na sufinanciranje ispitivanja tri uzorka meda u okviru jedne pčelarske godine.
Za mjeru Kontrola kvalitete meda uz popunjen originalni zahtjev i kopiju računa s oznakom „NPP 2019” potrebno je priložiti i nalaz/izvještaj ispitivanja koji mora sadržavati rezultate obavljenih ispitivanja.

Prije mogućeg umanjenja minimalni iznos sufinanciranja po korisniku iznosi 1.000,00 kuna.
– Uz popunjen ORIGINAL zahtjeva za pojedinu mjeru u Agenciju za plaćanja treba dostaviti i KOPIJU RAČUNA, a prije nego što račun kopirate na originalnom računu kemijskom olovkom trebate napisati „NPP 2019”, tek ga potom treba kopirati, kopija pritom mora biti jasno čitljiva. Račun obavezno treba sadržavati ime, prezime i OIB pčelara.
– Svi podnositelji zahtjeva dužni su čuvati kopiju obrasca i originalni račun pet godina za slučaj da Agencija za plaćanja zatraži kontrolu.
– U slučaju plaćanja transakcijskim računom i originalni dokaz o plaćenom računu, na kojem je naznačeno ime i prezime podnositelja zahtjeva, te u slučaju plaćanja internetskim bankarstvom potrebno je priložiti potvrdu banke o plaćanju, to jest izvršenoj transakciji! Računi koji se prilažu uz zahtjev za sufinanciranje moraju biti plaćeni u razdoblju od 1. kolovoza tekuće pčelarske godine do trenutka podnošenja zahtjeva za sufinanciranje.
– Podnositelj zahtjeva ne smije pribavljati ponude/predračune/račune od ponuditelja roba, radova i/ili usluga s kojima je povezan vlasničkim odnosima. Isto tako ponuditelji ne smiju biti međusobno povezani vlasničkim odnosima.
– U slučaju da su računi pisani na jeziku koji nije hrvatski, Agencija za plaćanja ima pravo tražiti da korisnik priloži i prijevod navedenih dokumenata ovjeren kod sudskog tumača.
– Ekološki pčelari dužni su zahtjevu priložiti i presliku važečeg certifikata o ekološkoj proizvodnji.

Zahtjev podnesen nakon isteka roka navedenoga za podnošenje za pojedinu mjeru smatrat će se nepravodobno podnesenim i neće se razmatrati.

Plaćeni računi prije početka roka i nakon isteka roka navedenog za pojedinu mjeru smatrat će se nepravovremenim i neće se obračunavati u ukupan iznos za obračun potpore.

Korisnici mjera Racionalizacija troškova selećeg pčelarstva i Tehnička pomoć pčelarima dužni su voditi OBRAZAC EVIDENCIJE O SUFINANCIRANOJ OPREMI i čuvati ga pet godina.

Ako zbroj svih odobrenih zahtjeva po mjeri za potporom premaši Programom predviđena novčana sredstva za tu mjeru, proporcionalno će se smanjiti odobreni iznosi za isplatu potpore.

OPG nije uvijet za ostvarivanje prava na potpore iz NPP-a.

Zahtjeve s pripadajućom dokumentacijom treba dostaviti neposredno Agenciji za plaćanja ili slati poštom preporučeno s povratnicom na adresu:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju
Ulica grada Vukovara 269d
10 000 ZAGREB

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=3254

ožu 10 2019

ČLANSKE ISKAZNICE HRVATSKOG PČELARSKOG SAVEZA

U skladu s odlukom Upravnog odbora Hrvatskog pčelarskog saveza od 22. veljače 2019. godine, svim udrugama članicama Hrvatskog pčelarskog saveza koji za svoje članove uplate članarinu za 2019. godinu najkasnije do 31. ožujka 2019. godine, izdati će se članske iskaznice Hrvatskog pčelarskog saveza za 2019. godinu.

Članovima koji su članarinu uplatili Hrvatskom pčelarskom savezu nakon 31. ožujka 2019. godine, neće se izdavati članske iskaznice za 2019. godinu. Neplaćanje članarine u roku do 31. ožujka 2019. godine ne utječe na status članstva u Hrvatskom pčelarskom savezu, već isključivo na postupak dobivanja članske iskaznice Saveza.

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=3251

ožu 10 2019

POTVRDE ZA REGISTRACIJU PČELARSKOG VOZILA

Molimo sve pčelare – korisnike Potvrda o upisu pčelarskih vozila u Registar pčelarskih vozila Hrvatskog pčelarskog saveza (‘Potvrda’), da potpuni zahtjev za izdavanje Potvrde s pripadajućim dokazima dostave na e-mail adresu Saveza: pcelarski-savez@zg.t-com.hr najmanje 10 radnih dana prije pokretanja postupka registracije i produženja važenja prometne dozvole za pčelarsko vozilo.

Za potpuni zahtjev treba dostaviti kopiju osobne iskaznice, prometne dozvole, za tek kupljeno vozilo kupoprodajni ugovor/račun, a ako je iz uvoza i sve strane homologacije, te obrazac Izjave o suglasnosti za obradu i korištenje osobnih podataka).

Sukladno važećem Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati pčelarska vozila (NN 93/2013), potvrda se izdaje s rokom važenja od 60 dana.

Hrvatski pčelarski savez

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=3249

ožu 06 2019

Poziv na predstavljanje mjera u poljoprivredi za 2019. godinu

Grad Bjelovar poziva sve poljoprivrednike, proizvođače poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, na predstavljanje mjera u poljoprivredi koje će biti na raspolaganju u 2019. godini.

Zamjenik gradonačelnika Grada Bjelovara Igor Brajdić predstavit će mjere 12. ožujka 2019. godine (utorak), s početkom u 18:00 sati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2, I. kat.

U 2018. godini 217 poljoprivrednika koristilo je mjere Grada Bjelovara u ukupnom iznosu od 491.215 kuna, dok je za 2019. godinu predviđeno 700.000 kuna u proračunu Grada Bjelovara.

Predstavljanje je besplatno, svi zainteresirani su dobrodošli, a dolazak se može potvrditi na broj telefona 043/622-072 te putem maila msmit@bjelovar.hr.

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=3235

Stariji članci «

» Noviji članci