«

»

velj 20 2020

Printaj Objava

Dobra pčelarska praksa – izazovi modernog pčelarenja

29. veljače 2020. – sportsko-rekreacijski centar KUKAVICA

u organizaciji Pčelarskog saveza Bjelovarsko-bilogorske županije

Program pčelarske edukacije 

08:45 – 09:15      – prijava sudionika edukacije

09:15                   – otvorenje predavanja – uvodna riječ Gorana Pranjića

                              predsjednika Pčelarskog saveza Bjelovarsko- bilogorske županije

09:20 – 09:45      – Aktualnosti u Hrvatskom pčelarskom savezu

                              Željko Vrbos – predsjednik HPS-a

09:45 – 10:30       – Med hrvatskih pčelinjaka u nacionalnoj staklenci, oznaka   

                              kvalitete i  izvornosti meda

                              predavač: mr.sc.Dubravka Živoder Ministarstvo poljoprivrede

10:30 – 11:15       – Novi Zakon o OPG -u

                               predavač: Grozdana Grubišić Popović Uprava za stručnu

                               podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva

11:15 – 11:45       – Pauza

11:45 – 12:30       – Važnost pčelinjih proizvoda u obiteljskoj prehrani

                               predavač: prim. dr. sc. Josip Lončar dr.med.

12:30 – 13:15       – Tehnologija pčelarenja u funkciji sprečavanja bolesti pč.zajed.

                               predavač:Igor Petrović dpl.ing.agr Ministarstvo poljoprivrede

13:15                    – zatvaranje predavanja

Ulaz slobodan.

Medno.

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=3519