«

»

ožu 26 2020

Printaj Objava

PROPUSNICE – MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Nakon nekoliko dana traženja rješenja u suradnji sa HPS-om, stožerom Civilne zaštite BBŽ i stožerom Civilne zaštite grada Bjelovara, a sve sa željom da što prije osiguramo pčelarima propusnice za odlazak na pčelinjake koji se nalaze izvan mjesta prebivališta pčelara, 25. ožujka 2020. g. oglasilo se je i Ministarstvo poljoprivrede.

Molim postupite prema slijedećem:

Zahtjevi će se zaprimati popunjavanjem elektronskog obrasca (dostupnog na linku: https://www.savjetodavna.hr/propusnice/) ili telefonskim putem, a potvrde se šalju potpisane i pečatirane elektroničkim putem (e-mail) ili drugim komunikacijskim kanalima i aplikacijama (Viber, WhatsApp, Messenger).
U iznimnim slučajevima biti će moguće osobno preuzimanje propusnice uz izbjegavanje direktnog kontakta, propisane mjere uz osobne mjere zaštite, te držanje razmaka od najmanje 2 m, a na otvorenom minimalno 1 m.

Kontakti savjetodavne službe u BBŽ:

098/377 432 drazen.cerjanec@mps.hr Bjelovar

091/4882-963    ivan.udbinac@mps.hr  Grubišno Polje

091/4882-788    jadranka.beric@mps.hr  Garešnica

091/4882-784    jaromir.vrbicky@mps.hr  Daruvar

091/4882-970    nikolina.percec@mps.hr  Čazma

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=3564