ožu. 11 2019

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORE U PČELARSTVU ZA 2019. GODINU

Prema Pravilniku o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019.(NN20/2017), izmjene i dopune (NN109/2019) rokovi su sljedeći:

− 20. 4. 2019. godine POSLJEDNJI je dan za podnošenje zahtjeva za isplatu za mjeru:
− Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja.
Maksimalni povrat koji je moguće ostvariti je do 80% od neto iznosa računa za nabavu nove pčelarske opreme, a maksimalni iznos povrata prema razredima je:
a) 35.000 kuna za pčelare koji imaju od 30-80 košnica,
b) 50.000 kuna za pčelare koji imaju od 81-200 košnica i
c) 75.000 kuna za pčelare koji imaju od 201 i više košnica.
– pčelari koji imaju evidentirano u Evidenciji pčelara i pčelinjaka manje od 30 košnica NEMOGU sudjelovati u ovoj mjeri

− 20. 4. 2019. godine POSLJEDNJI je dan za podnošenje zahtjeva za isplatu za mjeru:
− Kontrola i suzbijanje varooze, princip provedbe mjere isti je kao i lani.

– 20.4.2019. godine POSLJEDNJI je dan za podnošenje zahtjeva za isplatu za mjeru: − Tehnička pomoć pčelarima
Maksimalni povrat koji je moguće ostvariti je do 80% od neto iznosa računa za nabavu nove pčelarske opreme, a maksimalni iznos povrata prema razredima je:
a) 1 – 15 košnica, 3.000,00 kuna,
b) 16 – 30 košnica, 10.000,00 kuna,
c) 31 – 50 košnica, 20.000,00 kuna,
d) 51 – 100 košnica, 35.000,00 kuna,
e) 101 – 300 košnica, 50.000,00 kuna,
f) 301 i više košnica, 75.000,00 kuna,
U popisu opreme i pomagala koja za koju je moguće ostvariti povrat sredstava (oznaka ***) tri zvjezdice označava opremu za koju je potrebno uz zahtjev priložiti i tehničke karakteristike kupljenog proizvoda.

– 31. 5. 2019. godine POSLJEDNJI je dan za podnošenje zahtjeva za isplatu za podmjeru edukacija pčelara.
– udruge, županijski savezi i HPS za organizaciju stručnih predavanja mogu ostvariti povrat maksimalno do 90% prihvatljivog troška, a maksimalni iznos povrata prema razredima je:
– za stručna predavanja održana u okviru tekuće pčelarske godine:
a) registriranoj udruzi pčelara, 5.000,00 kuna,
b) županijskom savezu pčelara, 10.000,00 kuna,
c) HPS-u, 50.000,00 kuna.

− 15. 7. 2019. godine POSLJEDNJI je dan za podnošenje zahtjeva za isplatu za mjeru:
− Kontrola kvalitete meda
Maksimalni povrat koji je moguće ostvariti je do 90% od neto iznosa računa za obavljenu analizu meda po jednom uzorku.
Iznos sufinanciranja ne može biti veći od 500,00 kn po uzorku, pčelar ima pravo na sufinanciranje ispitivanja tri uzorka meda u okviru jedne pčelarske godine.
Za mjeru Kontrola kvalitete meda uz popunjen originalni zahtjev i kopiju računa s oznakom „NPP 2019” potrebno je priložiti i nalaz/izvještaj ispitivanja koji mora sadržavati rezultate obavljenih ispitivanja.

Prije mogućeg umanjenja minimalni iznos sufinanciranja po korisniku iznosi 1.000,00 kuna.
– Uz popunjen ORIGINAL zahtjeva za pojedinu mjeru u Agenciju za plaćanja treba dostaviti i KOPIJU RAČUNA, a prije nego što račun kopirate na originalnom računu kemijskom olovkom trebate napisati „NPP 2019”, tek ga potom treba kopirati, kopija pritom mora biti jasno čitljiva. Račun obavezno treba sadržavati ime, prezime i OIB pčelara.
– Svi podnositelji zahtjeva dužni su čuvati kopiju obrasca i originalni račun pet godina za slučaj da Agencija za plaćanja zatraži kontrolu.
– U slučaju plaćanja transakcijskim računom i originalni dokaz o plaćenom računu, na kojem je naznačeno ime i prezime podnositelja zahtjeva, te u slučaju plaćanja internetskim bankarstvom potrebno je priložiti potvrdu banke o plaćanju, to jest izvršenoj transakciji! Računi koji se prilažu uz zahtjev za sufinanciranje moraju biti plaćeni u razdoblju od 1. kolovoza tekuće pčelarske godine do trenutka podnošenja zahtjeva za sufinanciranje.
– Podnositelj zahtjeva ne smije pribavljati ponude/predračune/račune od ponuditelja roba, radova i/ili usluga s kojima je povezan vlasničkim odnosima. Isto tako ponuditelji ne smiju biti međusobno povezani vlasničkim odnosima.
– U slučaju da su računi pisani na jeziku koji nije hrvatski, Agencija za plaćanja ima pravo tražiti da korisnik priloži i prijevod navedenih dokumenata ovjeren kod sudskog tumača.
– Ekološki pčelari dužni su zahtjevu priložiti i presliku važečeg certifikata o ekološkoj proizvodnji.

Zahtjev podnesen nakon isteka roka navedenoga za podnošenje za pojedinu mjeru smatrat će se nepravodobno podnesenim i neće se razmatrati.

Plaćeni računi prije početka roka i nakon isteka roka navedenog za pojedinu mjeru smatrat će se nepravovremenim i neće se obračunavati u ukupan iznos za obračun potpore.

Korisnici mjera Racionalizacija troškova selećeg pčelarstva i Tehnička pomoć pčelarima dužni su voditi OBRAZAC EVIDENCIJE O SUFINANCIRANOJ OPREMI i čuvati ga pet godina.

Ako zbroj svih odobrenih zahtjeva po mjeri za potporom premaši Programom predviđena novčana sredstva za tu mjeru, proporcionalno će se smanjiti odobreni iznosi za isplatu potpore.

OPG nije uvijet za ostvarivanje prava na potpore iz NPP-a.

Zahtjeve s pripadajućom dokumentacijom treba dostaviti neposredno Agenciji za plaćanja ili slati poštom preporučeno s povratnicom na adresu:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju
Ulica grada Vukovara 269d
10 000 ZAGREB

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=3254

ožu. 10 2019

ČLANSKE ISKAZNICE HRVATSKOG PČELARSKOG SAVEZA

U skladu s odlukom Upravnog odbora Hrvatskog pčelarskog saveza od 22. veljače 2019. godine, svim udrugama članicama Hrvatskog pčelarskog saveza koji za svoje članove uplate članarinu za 2019. godinu najkasnije do 31. ožujka 2019. godine, izdati će se članske iskaznice Hrvatskog pčelarskog saveza za 2019. godinu.

Članovima koji su članarinu uplatili Hrvatskom pčelarskom savezu nakon 31. ožujka 2019. godine, neće se izdavati članske iskaznice za 2019. godinu. Neplaćanje članarine u roku do 31. ožujka 2019. godine ne utječe na status članstva u Hrvatskom pčelarskom savezu, već isključivo na postupak dobivanja članske iskaznice Saveza.

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=3251

ožu. 10 2019

POTVRDE ZA REGISTRACIJU PČELARSKOG VOZILA

Molimo sve pčelare – korisnike Potvrda o upisu pčelarskih vozila u Registar pčelarskih vozila Hrvatskog pčelarskog saveza (‘Potvrda’), da potpuni zahtjev za izdavanje Potvrde s pripadajućim dokazima dostave na e-mail adresu Saveza: pcelarski-savez@zg.t-com.hr najmanje 10 radnih dana prije pokretanja postupka registracije i produženja važenja prometne dozvole za pčelarsko vozilo.

Za potpuni zahtjev treba dostaviti kopiju osobne iskaznice, prometne dozvole, za tek kupljeno vozilo kupoprodajni ugovor/račun, a ako je iz uvoza i sve strane homologacije, te obrazac Izjave o suglasnosti za obradu i korištenje osobnih podataka).

Sukladno važećem Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati pčelarska vozila (NN 93/2013), potvrda se izdaje s rokom važenja od 60 dana.

Hrvatski pčelarski savez

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=3249

ožu. 06 2019

Poziv na predstavljanje mjera u poljoprivredi za 2019. godinu

Grad Bjelovar poziva sve poljoprivrednike, proizvođače poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, na predstavljanje mjera u poljoprivredi koje će biti na raspolaganju u 2019. godini.

Zamjenik gradonačelnika Grada Bjelovara Igor Brajdić predstavit će mjere 12. ožujka 2019. godine (utorak), s početkom u 18:00 sati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2, I. kat.

U 2018. godini 217 poljoprivrednika koristilo je mjere Grada Bjelovara u ukupnom iznosu od 491.215 kuna, dok je za 2019. godinu predviđeno 700.000 kuna u proračunu Grada Bjelovara.

Predstavljanje je besplatno, svi zainteresirani su dobrodošli, a dolazak se može potvrditi na broj telefona 043/622-072 te putem maila msmit@bjelovar.hr.

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=3235

velj. 05 2019

15. MEĐUNARODNI PČELARSKI SAJAM

Na sajamskom prostoru u Gudovcu, 9. i 10. veljače 2019. godine, održati će se 15. međunarodni pčelarski sajam.

Pozivamo sve pčelarke i pčelare, kao i sve građane, da sudjeluju na edukativnim predavanjima, mednom doručku, degustaciji meda sa ocjenjivanja meda BBŽ i natjecanju u pripremi medenjaka.

Medenjake treba dostaviti u nedjelju do 10 sati.

Cijeli program možete pogledati ovdje.

 

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=3217

sij. 14 2019

9. Županijsko ocjenjivanje meda

Pčelari PU Bilogora koji žele sudjelovati na 9. Županijskom ocjenjivanju meda, mogu svoje uzorke meda predati u Udrugu (Masarykova 8), 16.-18.01.2019. godine od 18:00 – 20:00 sati.

Uzorci meda dostavljaju se u 3 staklenke od 370 ml.

Uz svaku staklenku obvezno je priložiti (ne lijepiti na staklenku) slijedeće podatke:

  • ime i prezime pčelara (naziv OPG-a / obrta)
  • evidencijski broj pčelara
  • točna adresa prebivališta, broj telefona
  • deklarirana vrsta meda i područje (lokalitet) s kojeg med potječe
  • godina proizvodnje
  • naziv pčelarske udruge

Staklenke u kojima se dostavljaju uzorci  moraju biti nove (ne korištene) i poklopljene novim metalnim poklopcem. Staklenke moraju biti punjene do početka vrata staklenke, a ne do poklopca. Med ne smije biti kristaliziran.

Kotizacija za svaki uzorak meda je 100,00 kuna, a uplaćuje se prilikom predaje meda u pčelarskoj udruzi.

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=3213

sij. 11 2019

Poziv na edukativna predavanja 19.01.2019.

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=3206

Stariji članci «

» Noviji članci