tra 20 2020

MED ZA POTREBITE – USKRSNA HUMANITARNA AKCIJA

U vrijeme blagdana, češće nego inače tijekom godine, razmišljamo o ljudima u potrebi. Ove godine uoči Uskrsa organizirali smo humanitarnu akciju s ciljem prikupljanja meda za donaciju ustanovama koje se brinu o najugroženijim članovima naše zajednice te o starima i bolesnima.

Pčelari su pokazali veliko srce. Unatoč tome što je protekla godina bila dosta škrta sa prinosima, prikupili smo preko 100 kilograma meda.

Odlučili smo donirati slijedeće ustanove:

Pučkoj kuhinji Bjelovar donirali smo 55 kg meda.

Pučka kuhinja financira se iz proračuna Grada Bjelovara, s kojim imamo odličnu suradnju poglavito s dogradonačelnikom g. Igorom Brajdićem.

Grad Bjelovar prepoznao je pčelarski sektor kao važnu poljoprivrednu granu te je u suradnji s našom Udrugom osmislio program potpora za pčelare.

Domu za starije i nemoćne osobe Šandrovac donirali smo 30 kg meda.

Osnivač i vlasnik doma je općina Šandrovac, u kojoj naši pčelari imaju stacionarne pčelinjake, a mnogo selećih pčelara dovozi svoje pčele na pašu bagrema i lipe.

Domu za starije i nemoćne osobe Bjelovar donirali smo 20 kg meda.

Osnivač doma je Bjelovarsko-bilogorska županija.

Bjelovarsko-bilogorska županije dugi niz godina svojim programom potpora pomaže pčelarskom sektoru. Veliku potporu imamo od g. Borisa Tomšića, pročelnika upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj.

Veliko hvala svim pčelarima koji su donirali med. Hvala i svima koji su željeli sudjelovati, ali nisu imali više meda. Biti će prilike drugi put.

Još jedno VELIKO HVALA:

Lukić Mirku

Živko Alenu

Krivačić Miroslavu

Cikoja Ivanu

Palić Ljiljani i Josipu

Martinčević Ljubici

Škrobot Andreji i Mariu

Miloloža Branku

Milovac Zoranu

Bezjak Miroslavu

Kovač Draženu

Petreković Miroslavu

Pratnemer Nikoli

Serdarušić Tomislavu

Pavičić Josipu

Kalabek Antunu

Marušić Veri i Toniu

Biruš Sanji i Miroslavu

Petrec Siniši i Zrinki

Kranjčić Sandri i Miši

Novotni Sanji i Darku

Obad Vladi i Miri

Jantolek Milanu

Romić Branku

Bengez Jeli

Maturanec Vladimiru

Pranjić Goranu

Taritaš Biljani i Davoru

Donirani med
Pučka kuhinja Bjelovar – g. I. Brajdić, gđa S. Novak, g. G. Pranjić
Donacija pučkoj kuhinji
Dom Šandrovac – ravnatelj g. D. Kolar i g. D. Taritaš
Dom Bjelovar – ravnateljica gđa J. Radojčić, g. D. Taritaš i g. G. Pranjić

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=3626

tra 05 2020

Propusnice za poljoprivrednike – uputa Ministarstva poljoprivrede od 4. travnja 2020.

U nastavku pročitajte dopis tajnice Hrvatskog pčelarskog saveza u svezi novosti u izdavanju propusnica za poljoprivrednike :

Poštovani,

Zaprimili smo uputu s novostima u izdavanju propusnica za poljoprivrednike, na način kako slijedi:

Zahtjev za izdavanje propusnica  i dalje se podnosi putem link  www.savjetodavna.hr/propusnice.

Službenici Ministarstva poljoprivrede zaprimaju Zahtjeve putem e-maila, telefona ili web forme www.savjetodavna.hr/propusnice te se organizira način podjele i obrade zahtjeva unutar službe.

Propusnice se i dalje šalju elektronskim putem (putem elektronske pošte te aplikacija Viber i WhatsApp) ili se mogu preuzeti u područnim uredima Ministarstva poljoprivrede (dežurni uredi i to samo u slučaju ako nije moguće poslati elektronskim putem ili aplikacijom).

Novosti u izdavanju propusnica su:

·         OPG-i upisani u registar poreznih obveznika (RPO) podnose Zahtjev za Propusnicu putem sustava Ministarstva poljoprivrede i to za nositelja i članove

·         Za samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva (SOPG) uvedena je mogućnost podnošenja Zahtjeva i za nositelja i za jednog člana kućanstva koji mora imati istu adresu prebivališta kao i nositelj. Dakle, samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva mogu podnijeti Zahtjev za nositelja i maksimalno jednog člana kućanstva

·         Mogućnost podnošenja Zahtjeva za izdavanjem propusnice za SEZONSKE RADNIKE na poljoprivrednim gospodarstvima. Zahtjev podnosi nositelj OPG-a na kojem rade sezonski radnici. Nositelj OPG-a podnosi Zahtjev za svakog sezonskog radnika pojedinačno. U Zahtjevu je izvršena izmjena tako da je dodano kod kućice upisa člana/sezonskog radnika. Propusnica za sezonske radnike na OPG-u može se izdati isključivo za potrebe provedbe poljoprivrednih aktivnosti na OPG-u/Sezonski rad na OPG-u.

U zahtjevu obavezno mora biti naveden razlog zbog kojeg se traži Propusnica, relacija za koju je Propusnica nužno potrebna i razdoblje za koje se traži. Propusnica se izdaje na razdoblje koje ne može biti duže od 14 dana.

Prilikom podnošenja Zahtjeva za izdavanje Propusnica za OPG, može se podnijeti zahtjev za nositelja OPG-a i maksimalno do 50% članova OPG-a.

Fizičke osobe koje imaju potrebu za obavljanjem nužnih poljoprivrednih radova izvan svog mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj Zahtjev za Propusnice podnose nadležnom stožeru civilne zaštite. Ova kategorija odnosi se na one fizičke osobe koje nisu evidentirane niti u jednoj od navedenih evidencija/registara: u evidenciji posjednika domaćih životinja (IKG), Upisniku poljoprivrednika (MIBPG) i/ili u Evidenciji pčelara (registrirani u Hrvatskom pčelarskom savezu).

Sve već izdane propusnice vrijede do vremena naznačenog u propusnici.

Sustav e-građani koristiti će se za kontrolu izdanih propusnica.

Lijep pozdrav,

Hrvojka Galeković

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=3616

tra 03 2020

Nacionalni pčelarski program – novi datum dostave zahtjeva za sufinanciranje

Danas 03. travnja 2020. u Narodnim novinama br. 41 objavljen je:

Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Na temelju članka 50. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERA NACIONALNOG PČELARSKOG PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2022. GODINE

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine (»Narodne novine«, broj 115/19) iza članka 34. dodaje se članak 34.a, koji glasi:

»Članak 34.a

Iznimno, zbog posebnih okolnosti uzrokovanih širenjem CoV bolesti (COVID-19) i proglašenja pandemije, zahtjevi za sufinanciranje propisani u članku 13. stavcima 1. i 6., članku 15. stavku 1. te članku 17. stavku 1., za 2020. godinu podnose se Agenciji za plaćanja do 20. lipnja 2020. godine.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/70

Urbroj: 525-14/0856-20-11

Zagreb, 20. ožujka 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

U nastavku navedeni su članci PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERA NACIONALNOG PČELARSKOG PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2022. GODINE na koje se odnose promjene.

Članak 13.

(1) Zahtjev za sufinanciranje »Tehnička pomoć«.

(6) Zahtjev za sufinanciranje »Tehnička pomoć – stručna predavanja – radionice« i »Tehnička pomoć – edukacije pčelara«.

Članak 15.

(1) Zahtjev za sufinanciranje »Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze«.

Članak 17.

(1) Zahtjev za mjeru »Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja«.

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=3608

tra 02 2020

Ponuda VMP-a za 2020.g.

Veterinarska stanica Bjelovar i Majcan veterinarska ambulanta dostavili su ponudu za VMP-a za suzbijanje varoze.

Veterinarska satnica Bjelovar d.o.o.

Slavonska cesta 4,
43000 Bjelovar,
OIB 72949408555

                                        Ponuda veterinarsko-medicinskih proizvoda za pčele

                                                                                                     Bjelovar, 01. travnja 2020. god.

Poštovani,nudimo vam nekoliko veterinarsko medicinskih proizvoda namijenjenih suzbijanju varoze pčela. Kako slijedi :

PROIZVOĐAČ        PROIZVOD           PAKIRANJE            MPC                MPC

Genera                   Thymovar             5×2 trake            177,38 kn         183,83  kn

C V A                      Apiguard   gel        10x50g               180,00 kn         186,15  kn

……………………. Apiguard   gel           3 kg                846,45 kn       846,45 kn

Bayer                    Check mite           1×10 traka         105,00 kn          110,00 kn

Bayer                      Bayvarol               5×4 kom             105,00 kn         110,00 kn

Bayer                      Poly Var Yello      10 traka              120,00 kn         125,00 kn

……………………    VarroMed              555 ml              187,33 kn      194,14 kn

                                 Apitraz                  10 traka            175,15 kn         175,15 kn

                                 Oxuvar                  500 ml             108,00 kn         111,50 kn 

                                 Apivar                                            174,03 kn         174,03 kn

Gore navedene cijene formirane su prema količini zainteresiranih pčelara. Ukoliko se odlučite za našu ponudu, nužno je navesti poimence vlasnika košnica, adresu boravka i oib., te količinu veterinarsko medicinskih proizvoda.

Srdačan pozdrav,                                                            Predrag Popović, d.m.v.

Majcan veterinarska ambulanta d.o.o.

Poštovani,

u nastavku Vam šaljemo ponudu za ovogodišnju prodaju VMP-a protiv varoe i ostale proizvode za pčelarstvo.

Cijene su maloprodajne, uključen je PDV, te se odnose na tvorničko pakiranje.

PROIZVOĐAČ                    PAKIRANJE             MPC


POLYVAR YELLOW          1×10 TRAKA          129,00 KN

CHECK MITE                     1×10 TRAKA          119,00 KN

BAYVAROL                        5×4 TRAKE            100,00 KN

APIVAR                              1×10 TRAKA          167,00 KN

APILIFE VAR                      2 TRAKE               20,00 KN

THYMOVAR                       2×5 TRAKA           166,00 KN

APIGUARD GEL                10×50 g                  200,00 KN

APIGUARD GEL                 3 KG                      911,00 KN

APITRAZ                                                          167,00 KN

OKSALNA KISELINA          100 g                      24,00 KN

MRAVLJA KISELINA 80%     1L                        50,00 KN

MRAVLJA KISELINA 60%      1L                       33,00 KN

MLIJEČNA KISELINA 88%     1L                       90,00 KN

VARROMED                         555 ML                196,00 KN

API-BIOXAL                            35 g                     85,00 KNSrdačan pozdrav,

Martina Baligač

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=3579

ožu 27 2020

SELENJE PČELA – uputa Ministarstva poljoprivrede

Poštovane pčelarke i pčelari,

selenje pčelinjih zajednica na medonosno-peludne paše trenutno nije zabranjeno u Republici Hrvatskoj. Također, ne odgađa se provedba mjera propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti životinja i njihovom financiranju (NN 7/20) kod premještanja živih životinja između gospodarstva, na zahtjev vlasnika.

Prije selidbe pčelar će kontaktirati nadležnog veterinara u mjestu gdje mu se nalaze pčelinje zajednice koje želi seliti na novu lokaciju kako bi dobio valjanu Svjedodžbu o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje. Kontakt s veterinarom  može se ostvariti telefonski ili mailom i dogovoriti s veterinarom način podizanja Svjedodžbe.

1.

Pri tome pčelaru ne treba propusnica za kretanje ako se pčelinje zajednice koje namjerava seliti i nadležni veterinar nalaze u njegovom mjestu prebivališta. Kada dobije Svjedodžbu pčelar će zatražiti propusnicu od strane Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede(dalje Uprava).  Pri tome će u elektronskom zahtjevu u rubrici „Razlog“ staviti kvačicu na „Provedba poljoprivrednih aktivnosti na OPG“. Također, upisati će relaciju polazišta (mjesto prebivališta, primjerice Zagreb) i odredišta (primjerice Bjelovar) gdje želi premjestiti svoje pčelinje zajednice na novu lokaciju. Pčelar koji već posjeduje propusnicu od strane Uprave i ima u zahtjevu u rubrici „Razlog“ kvačicu ili boldano (podebljano crno kod ranije izdanih propusnica) na „Provedba poljoprivrednih aktivnosti na OPG“  te u rubrici „odredište“ mjesto gdje želi preseliti pčelinje zajednice ne treba ponovo tražiti propusnicu jer mu ta ista vrijedi i za selidbu pčelinjih zajednica 30 dana od dana izdavanja.

2.

Ako se pčelinje zajednice koje pčelar namjerava seliti nalaze izvan mjesta njegovog prebivališta onda će pčelar zatražiti propusnicu na slijedećim linkovima (dole ispod) ili može već koristiti izdanu propusnicu ako u rubrici „Razlog“  ima kvačicu ili boldano (podebljano crno kod ranije izdanih propusnica) na „Provedba poljoprivrednih aktivnosti na OPG“ te je naveo relaciju polazišta (mjesto prebivališta – primjerice Zagreb) odnosno relacije odredišta gdje su mu trenutno pčelinje zajednice (Gospić) te odredišta gdje želi premjestiti pčelinje zajednice (Sveti Ivan Zelina).

Ako pčelar nema propusnicu ili mu relacije za odredišta za selenje pčelinjih zajednica u već postojećoj propusnici ne odgovaraju onda mora tražiti novu propusnicu te u elektronskom zahtjevu u rubrici „Razlog“ staviti kvačicu na „Provedba poljoprivrednih aktivnosti na OPG“. Također, upisati će relaciju polazišta (mjesto prebivališta) i odredišta (gdje mu se nalaze trenutno pčelinje zajednice koje namjerava seliti i gdje želi premjestiti svoje pčelinje zajednice na novu lokaciju). Primjerice moje mjesto prebivališta je Samobor (u polazište upisujem Samobor). Pčelinje zajednice su mi primjerice u Senju, a želim ih premjestiti u Bašku na Krku. Onda ću u odredište napisati Senj-Baška. Kada pčelar dođe u mjesto gdje mu se nalaze pčelinje zajednice (s odobrenom propusnicom) odlazi do nadležnog veterinara kojeg je prije telefonski/mailom kontaktirao da mu isti izda Svjedodžbu (prethodno putem maila može dogovoriti preuzimanje Svjedodžbe s veterinarom poštujući socijalnu distancu i upute Nacionalno/lokalnog stožera Civilne zaštite). Nakon toga pčelar seli svoje košnice na novu lokaciju (primjerice u Bašku). Po dolasku na novu lokaciju pčelar kontaktira nadležnog veterinara na novoj lokaciji putem telefona ili maila i obavještava ga o svojoj prisutnosti.

3.

Ako se nadležni veterinar ne nalazi u mjestu gdje se nalaze pčelinje zajednice koje pčelar želi seliti na novu lokaciju onda će pčelar u zahtjevu u rubrici „Odredište“ staviti mjesto gdje se nalazi najbliži nadležni veterinar. Primjerice, pčelinje zajednice se nalaze u Senju, ali zamislimo da ne postoji veterinarska stanica u Senju već je najbliža u Novom Vinodolskom. Onda pčelar u zahtjevu u odredište stavlja relaciju Novi Vinodolski (veterinar) – Senj (trenutna lokacija pčelinjih zajednica) – Baška (konačno odredište gdje pčelar želi premjestiti pčelinje zajednice) te kontaktira veterinara u Novom Vinodolskom kako i na koji način će mu veterinar izdati Svjedodžbu. Moram naglasiti da su ovo samo primjeri gradova zbog lakšeg snalaženja u proceduri.

4.

Svakako se pčelar prije selidbe mora javiti i nadležnom pašnom povjereniku u mjestu/području gdje želi premjestiti svoje pčelinje zajednice. Ako pašni povjerenik obavlja svoje poslove samo u krugu mjesta prebivališta nije mu potrebna propusnica. Međutim ako pašni povjerenik u obavljanju svojih obveza mora napustiti svoje mjesto prebivališta onda mora imati propusnicu te će u elektronskom zahtjevu u rubrici „Razlog“ staviti kvačicu na „Provedba poljoprivrednih aktivnosti na OPG“. Također, upisati će relaciju polazišta (mjesto prebivališta) i odredišta (sva mjesta/općine koja se nalaze u zoni djelovanja pašnog povjerenika). Primjerice, polazište je Baška (mjesto prebivališta povjerenika), a odredište su sva mjesta/općine na kojima će djelovati pašni povjerenik (Malinska-Dobrinj-Punat-Omišalj -Vrbnik-Krk).

5.

Također, pčelari/poljoprivrednici RH iznad 65 godina mogu dobiti propusnicu i nije im zabranjeno kretanje. Preporuka da stariji građani ostanu kod kuće  je jedno, a zabrana kretanja je drugo. Izdavanje propusnica od strane Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede odvija se prema određenoj proceduri. Trenutno imamo veliku navalu poljoprivrednika/pčelara i iskreno se nadam da će svaki zahtjev biti riješen u zadovoljavajućem roku. Također, mi ne znamo kakva će biti epidemiološka situacija u narednim danima/tjednima ili mjesecima. Može biti da će s vremenom doći do obustave zabrane kretanja izvan mjesta prebivališta ili pak suprotno da će zabrana biti još restriktivnija te da ćemo svi biti u potpunoj karanteni.

Molim vas da svi imate dovoljno strpljenja i da shvatite da je danas izrazito zahtjevno organizirati rad pašnih povjerenika i selenje pčelinjih zajednica na ispašu. Posebice je teško napisati smislenu uputu kada ima mnogo nejasnoća i nedostatnosti u interpretaciji. Također, molim vas da ne zlouporabite izdane propusnice te se držite svih naputaka o socijalnoj distanci i higijeni od strane Nacionalnog i lokalnih stožera Civilne zaštite.

Na vrijeme ćemo izvještavati pčelare o promjenama putem web stranice Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede odnosno Hrvatskog pčelarskog saveza.

Iskren pozdrav i čuvajte se,

Zlatko Tomljanović, dr.med.vet

voditelj odjela za savjetovanje u pčelarstvu

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=3575

ožu 26 2020

POTVRDE SA PČELARSKE EDUKACIJE 29. veljače 2020. U KUKAVICI

Pčelari koji su nazočili pčelarskoj edukaciji “Dobra pčelarska praksa – izazovi modernog pčelarenja” u organizaciji Pčelarskog saveza Bjelovarsko-bilogorske županije u Kukavici 29. veljače 2020. mogu elektronskim putem preuzeti potvrde.

Potvrde se preuzimaju na linku: https://www.savjetodavna.hr/potvrde/

Potrebno je unijeti OIB; odabrati datum 29.2.2020. i tip operacije 1.2.1

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=3567

ožu 26 2020

PROPUSNICE – MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Nakon nekoliko dana traženja rješenja u suradnji sa HPS-om, stožerom Civilne zaštite BBŽ i stožerom Civilne zaštite grada Bjelovara, a sve sa željom da što prije osiguramo pčelarima propusnice za odlazak na pčelinjake koji se nalaze izvan mjesta prebivališta pčelara, 25. ožujka 2020. g. oglasilo se je i Ministarstvo poljoprivrede.

Molim postupite prema slijedećem:

Zahtjevi će se zaprimati popunjavanjem elektronskog obrasca (dostupnog na linku: https://www.savjetodavna.hr/propusnice/) ili telefonskim putem, a potvrde se šalju potpisane i pečatirane elektroničkim putem (e-mail) ili drugim komunikacijskim kanalima i aplikacijama (Viber, WhatsApp, Messenger).
U iznimnim slučajevima biti će moguće osobno preuzimanje propusnice uz izbjegavanje direktnog kontakta, propisane mjere uz osobne mjere zaštite, te držanje razmaka od najmanje 2 m, a na otvorenom minimalno 1 m.

Kontakti savjetodavne službe u BBŽ:

098/377 432 drazen.cerjanec@mps.hr Bjelovar

091/4882-963    ivan.udbinac@mps.hr  Grubišno Polje

091/4882-788    jadranka.beric@mps.hr  Garešnica

091/4882-784    jaromir.vrbicky@mps.hr  Daruvar

091/4882-970    nikolina.percec@mps.hr  Čazma

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=3564

Stariji članci «

» Noviji članci