↑ Return to Članovi i učlanjenje

Printaj Stranica

Redovni članovi

 

POPIS REDOVNIH ČLANOVA PČELARSKE UDRUGE “BILOGORA” BJELOVAR

r.br Prezime Ime Adresa stanovanja Mobitel Telefon
1 Belinić Danica Fortunata Pintarića 20 43000 Bjelovar 092/110-1757 043/231-579
2 Bengez Ivan Dautan 62 43272 Nova Rača 098/904-5476
3 Bertić Denis Joze Kljakovića 16 43000 Bjelovar 095/364-4466
4 Bezjak Miroslav Niska 8 43000 Bjelovar 091/547-7477 043/246-074
5 Biruš Miroslav Križevačka cesta 59 d 43000 Bjelovar 098/931-4030
6 Biškup Zdravko Stjepana Radića 57 43211 Predavac 095/907-6395
7 Božac Ivan Donji Mosti 60 43203 Donji Mosti 043/872-157
8 Brišić Vojin Severin 165 43274 Severin 091/242-8892
9 Bruić Damir Gornje Rovišće 31 43212 Rovišće 097/744-4441
10 Budrovčan Antun Čađavac 76 43271 Velika Pisanica 098/947-3955
11 Bukvić  Stankić Jasmina Ivana Dončevića 7 b 43000 Ždralovi 095/884-3637
12 Cetin Željko Željka Sabola 1 c 43000 Bjelovar 099/697-6305 043/772-003
13 Ciganović Krešimir Srijemska 12 43000 Bjelovar 091/321-1925
14 Cindrić Hrvoje Ilirska 13 a 43000 Bjelovar 091/451-6412
15 Crnić Vlatko Jurja Šuteja 1 43000 Bjelovar 095/502-5508 043/225-165
16 Čanković Jovan Novoseljanska 136 43000 Bjelovar 091/767-9493
17 Domitrović Josip Ivana Meštrovića 16 43000 Bjelovar 099/689-6374
18 Domjan Zoran Veliko Korenovo 105 a 43000 Bjelovar 098/934-5619
19 Dušek Marijan Stipe Javora 16 43000 Bjelovar
20 Fabijan Vanja Polum 27 43271 Velika Pisanica 099/841-6183
21 Franić Nikola Đurđevačka cesta 116 43000 Bjelovar 098/951-8856
22 Franjić Petar Gornje Plavnice 1 d 43000 Bjelovar 098/779-402
23 Galešić Nedeljko Radničko naselje prilaz II/47 43000 Bjelovar 098/771-221
24 Hajduković Ljubica Marina Držića 10 43000 Bjelovar
25 Hajić Slavko Dautan 141 43272 Nova Rača 098/787-110 043/267-091
26 Hinić Petar Podgorci 57 43211 Podgorci 043/881-148
27 Horvat Dalibor Vukovarska 18 43000 Bjelovar 091/544-5205
28 Horvat Ivan Crkvena 15 43203 Kapela 043/884-056
29 Ivezić Mario Lanišće 26 48214 Sveti Ivan Žabno
30 Ivičić Boris Staroplavnički prilaz 39 43000 Bjelovar 098/986-7020
31 Jantolek Milan Marka Marulića 7 43000 Bjelovar 098/545-317 043/237-317
32 Jurković Franjo Donji Mosti 9 43203 Kapela 043/872-047
33 Kalabek Antun Ždralovska 58 43000 Ždralovi 091/881-6487 043/235-550
34 Kardum Ivica Mišulinovac 33 43226 Veliko Trojstvo 095/522-0806
35 Kos Milan Naselja kralja Zvonimira III /3 43000 Bjelovar 099/804-4339
36 Kovač Dražen Lipovo Brdo 52 43203 Kapela 098/959-9387
37 Kovač Tatjana Trg A.G. Matoša 10 43000 Bjelovar 091/530-7048
38 Kovačić Slobodan Prgomelje 46 43252 Prgomelje 091/495-4215
39 Kranjčić Sandra Iločka 23 43000 Bjelovar 043/214-4170
40 Kudeljnjak Milorad Augustina Kažotića 5 43000 Bjelovar 043/222-087
41 Lebinec Stanko Jurja Šuteja 9 43000 Bjelovar 091/587-8144 043/212-854
42 Lončar Josip Srijemska 1 43000 Bjelovar 098/240-418 043-214-781
43 Lončar Tomislav Srijemska 1 43000 Bjelovar 091-1211-263 01/234-7887
44 Lovrić Dražen Mišulinovac 122 a 43226 Veliko Trojstvo 095/534-6788
45 Martinčević Ljubica Galovac 7 43000 Bjelovar 098/924-9299
46 Marušić Vera Roberta Frangeša Mihanovića 4 43000 Bjelovar
47 Maturanec Vladimir Andrije Hebranga 44 a 43000 Bjelovar 091/221-4031
48 Međimorac Miran Baranjska 60 43000 Bjelovar 098/131-6355
49 Milaković Pero Bilogorska 10 43203 Kapela
50 Miloloža Branko Gornje Plavnice 218 a 43000 Gornje Plavnice 098/256-022
51 Milovac Zlatko Fortunata Pintarića 18 43000 Bjelovar 099/570-3822 043/235-572
52 Milovac Zoran Marije Jurić Zagorke 30 43000 Bjelovar 098/163-0033
53 Narandža Vlasta Vinka Dvoržaka 12 43000 Bjelovar 098/939-5310
54 Nemet Krunoslav Otona Kučere 22 a 43000 Bjelovar 095/910-8511
55 Novotni Sanja Vukovarska 15 43000 Bjelovar 098/749-636 043/214-283
56 Obad Vlado Banovine Hrvatske 3 43000 Bjelovar 098/811-194 043/246-974
57 Palić Josip Crkvena 16 a 43000 Ždralovi 099/688-9621 043/234-864
58 Pavičić Josip Naselja kralja Zvonimira III /1 43000 Bjelovar 092/148-0806 043/212-177
59 Pavon Dražen Zrinski Topolovac 174 a 43202 Zrinski Topolovac 098/206-384
60 Petrec Siniša Marina Držića 4 43000 Bjelovar 098/505-862
61 Petreković Snježana Matije Gupca 54 43000 Bjelovar 091/798-6588 043/245-556
62 Pleskalt Željko Matije Gupca 8 43000 Bjelovar 098/677-836
63 Pratnemer Nikola Milana Šufflaya 16 a 43000 Bjelovar 092/268-8442
64 Rebrović Ivan Zagorska 8 43000 Bjelovar 098/731-004
65 Risek Danijel Domankuš 22 43212 Rovišće 043/881-084
66 Romić Branko Eugena Kolonića 11 43000 Bjelovar 091/321-2017
67 Ružičić Saša Marije Jurić Zagorke 49 43000 Bjelovar 095/914-6224
68 Ružičić Siniša Malo Korenovo 21 43000 Bjelovar 095/830-3333
69 Serdarušić Tomislav Novoseljanska 38 43000 Bjelovar 098/692-711
70 Sitek Vladimir Otona Kučere 19a 43000 Bjelovar 043/245-380
71 Smešnjak Željko Bilogorsko naselje 20 43226 Veliko Trojstvo
72 Sokolović Jovo Kobasičari 42 43211 Kobasičari 091/544-8508 043/881-067
73 Šimić Goran Ante Kovačića 10 51000 Rijeka 098/1693943
74 Škrobot Andreja Ferde Livadića 20 43000 Bjelovar 099/825-8938
75 Taritaš Davor Mije Bobetka 74 a 43000 Ždralovi 098/635-020
76 Tomaz Ivan Ozane Kotorske 13 43000 Bjelovar 091/586-5596
77 Tomšić Boris Trg A.G. Matoša 10 43000 Bjelovar 099/703-0070
78 Topčić Mario Drljanovac 29 43272 Nova Rača 098/198-5322
79 Tuma Ružica Kobasičari 146 43211 Kobasičari 091/585-2416 043/881-187
80 Vidović Zenon Naselje kralja Zvonimira 1/1 43000 Bjelovar 091/501-9737
81 Zbožinek Silvestar Bulinac 21 43273 Bulinac
82 Zorić Blagoja Ivana Meštrovića 21 43000 Bjelovar 091/569-1667
83 Živko Alen Male sredice 36 43000 Bjelovar 098/984-2116 043/271-229
84 Živoder Siniša Antuna Mihanovića 8 a 43000 Bjelovar 098/998-0648

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?page_id=578