↑ Return to Članovi i učlanjenje

Printaj Stranica

Redovni članovi

POPIS REDOVNIH ČLANOVA PČELARSKE UDRUGE “BILOGORA” BJELOVAR
r.br Prezime Ime Adresa stanovanja Mobitel Telefon
1 APIVITA j.d.o.o. Križevačka cesta 27 b 43000 Bjelovar
2 Belinić Danica Fortunata Pintarića 20 43000 Bjelovar 092/110-1757 043/231-579
3 Bengez Ivan Dautan 62 43272 Nova Rača 098/904-5476
4 Bertić Denis Joze Kljakovića 16 43000 Bjelovar 095/364-4466
5 Bezjak Miroslav Niska 8 43000 Bjelovar 091/547-7477 043/246-074
6 Biruš Miroslav Antuna Radića 1 B 43000 Bjelovar 098/931-4030
7 Biškup Zdravko Stjepana Radića 57 43211 Predavac 095/907-6395
8 Božac Ivan Donji Mosti 60 43203 Donji Mosti 043/872-157
9 Brišić Vojin Severin 165 43274 Severin 091/242-8892
10 Bruić Damir Gornje Rovišće 31 43212 Rovišće 097/744-4441
11 Budrovčan Antun Čađavac 76 43271 Velika Pisanica 098/947-3955
12 Bukvić  Stankić Jasmina Ivana Dončevića 7 b 43000 Ždralovi 095/884-3637
13 Cetin Željko Željka Sabola 1 c 43000 Bjelovar 099/697-6305 043/772-003
14 Ciganović Krešimir Srijemska 12 43000 Bjelovar 091/321-1925
15 Cindrić Hrvoje Ilirska 13 a 43000 Bjelovar 091/451-6412
16 Crnić Vlatko Jurija Šuteja 1 43000 Bjelovar 095/502-5508 043/225-165
17 Čanković Jovan Novoseljanska 136 43000 Bjelovar 091/767-9493
18 Domitrović Josip Ivana Meštrovića 16 43000 Bjelovar 099/689-6374
19 Domjan Zoran Veliko Korenovo 105 a 43000 Bjelovar 098/934-5619
20 Dušek Marijan Stipe Javora 16 43000 Bjelovar
21 Fabijan Vanja Polum 27 43271 Velika Pisanica 099/841-6183
22 Franić Nikola Đurđevačka cesta 116 43000 Bjelovar 098/951-8856
23 Franjić Petar Gornje Plavnice 1 d 43000 Bjelovar 098/779-402
24 Galešić Nedeljko Radničko naselje prilaz II/47 43000 Bjelovar 098/771-221
25 Hajduković Ljubica Marina Držića 10 43000 Bjelovar
26 Hajić Slavko Dautan 141 43272 Nova Rača 098/787-110 043/267-091
27 Hinić Petar Podgorci 57 43211 Podgorci 043/881-148
28 Horvat Dalibor Vukovarska 18 43000 Bjelovar 091/544-5205
29 Horvat Ivan Crkvena 15 43203 Kapela 043/884-056
30 Ivezić Mario Lanišće 26 48214 Sveti Ivan Žabno
31 Ivičić Boris Staroplavnički prilaz 39 43000 Bjelovar 098/986-7020
32 Jantolek Milan Marka Marulića 7 43000 Bjelovar 098/545-317 043/237-317
33 Jurković Franjo Donji Mosti 9 43203 Kapela 043/872-047
34 Kalabek Antun Ždralovska 58 43000 Ždralovi 091/881-6487 043/235-550
35 Kardum Ivica Mišulinovac 33 43226 Veliko Trojstvo 095/522-0806
36 Kos Milan Naselja kralja Zvonimira III /3 43000 Bjelovar 099/804-4339
37 Kovač Dražen Lipovo Brdo 52 43203 Kapela 098/959-9387
38 Kovač Tatjana Trg A.G. Matoša 10 43000 Bjelovar 091/530-7048
39 Kovačić Slobodan Prgomelje 46 43252 Prgomelje 091/495-4215
40 Kranjčić Sandra Iločka 23 43000 Bjelovar 043/214-4170
41 Kudeljnjak Milorad Augustina Kažotića 5 43000 Bjelovar 091/560-4734 043/222-087
42 Lebinec Stanko Jurja Šuteja 9 43000 Bjelovar 091/587-8144 043/212-854
43 Lončar Josip Srijemska 1 43000 Bjelovar 098/240-418 043-214-781
44 Lončar Tomislav Srijemska 1 43000 Bjelovar 091-1211-263 01/234-7887
45 Lovrić Dražen Mišulinovac 122 a 43226 Veliko Trojstvo 095/534-6788
46 Martinčević Ljubica Franjevačka 11 43000 Bjelovar 098/924-9299
47 Marušić Vera Roberta Frangeša Mihanovića 4 43000 Bjelovar
48 Maturanec Vladimir Andrije Hebranga 44 a 43000 Bjelovar 091/221-4031
49 Međimorac Miran Baranjska 60 43000 Bjelovar 098/131-6355
50 Milaković Pero Bilogorska 10 43203 Kapela
51 Miloloža Branko Gornje Plavnice 218 a 43000 Gornje Plavnice 098/256-022
52 Milovac Zlatko Fortunata Pintarića 18 43000 Bjelovar 098/486-555 043/235-572
53 Milovac Zoran Marije Jurić Zagorke 30 43000 Bjelovar 098/163-0033
54 Narandža Vlasta Vinka Dvoržaka 12 43000 Bjelovar 098/939-5310
55 Nemet Krunoslav Otona Kučere 22 a 43000 Bjelovar 095/910-8511
56 Novotni Sanja Vukovarska 15 43000 Bjelovar 098/749-636 043/214-283
57 Obad Vlado Banovine Hrvatske 3 43000 Bjelovar 098/811-194 043/246-974
58 OPG Ljubičić Novoseljanska 92 43000 Bjelovar
59 Palić Josip Crkvena 16 a 43000 Ždralovi 099/688-9621 043/234-864
60 Pavičić Josip Naselja kralja Zvonimira 2/1 43000 Bjelovar 092/148-0806 043/212-177
61 Pavon Dražen Zrinski Topolovac 174 a 43202 Zrinski Topolovac 098/206-384
62 Petrec Siniša Marina Držića 4 43000 Bjelovar 098/505-862
63 Petreković Snježana Matije Gupca 54 43000 Bjelovar 091/798-6588 043/245-556
64 Pleskalt Željko Matije Gupca 8 43000 Bjelovar 098/677-836
65 Pratnemer Nikola Milana Šufflaya 16 a 43000 Bjelovar 092/268-8442
66 Rebrović Ivan 1. svibnja 69 43203 Kapela 098/731-004
67 Risek Danijel Domankuš 22 43212 Rovišće 043/881-084
68 Romić Branko Eugena Kolonića 11 43000 Bjelovar 091/321-2017
69 Ružičić Saša Marije Jurić Zagorke 49 43000 Bjelovar 095/914-6224
70 Ružičić Siniša Malo Korenovo 21 43000 Bjelovar 095/830-3333
71 Serdarušić Tomislav Novoseljanska 38 43000 Bjelovar 098/692-711
72 Sitek Vladimir Otona Kučere 19a 43000 Bjelovar 043/245-380
73 Smešnjak Željko Bilogorsko naselje 20 43226 Veliko Trojstvo
74 Sokolović Jovo Kobasičari 42 43211 Kobasičari 091/544-8508 043/881-067
75 Šimić Goran Ante Kovačića 10 51000 Rijeka 098/169-3943
76 Škrobot Andreja Ferde Livadića 20 43000 Bjelovar 099/825-8938
77 Taritaš Davor Mije Bobetka 74 a 43000 Ždralovi 098/635-020
78 Tomaz Ivan Ozane Kotorske 13 43000 Bjelovar 091/586-5596
79 Tomšić Boris Trg A.G. Matoša 10 43000 Bjelovar 099/703-0070
80 Topčić Mario Drljanovac 29 43272 Nova Rača 098/198-5322
81 Tuma Ružica Naselje kralja Zvonimira 5/1 43000 Bjelovar 091/585-2416 043/881-187
82 Vedriš Željko Babotok 8 43203 Kapela 043/269-083
83 Vidović Zenon Naselje kralja Zvonimira 1/1 43000 Bjelovar 091/501-9737
84 Zbožinek Silvestar Bulinac 21 43273 Bulinac
85 Zorić Blagoja Ivana Meštrovića 21 43000 Bjelovar 091/569-1667
86 Živko Alen Male sredice 36 43000 Bjelovar 098/984-2116 043/271-229
87 Živoder Siniša Antuna Mihanovića 8 a 43000 Bjelovar 098/998-0648

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?page_id=578