velj. 24 2015

Potpore u pčelarstvu-prijedlog

Obzirom kako u posljednje vrijeme imamo dosta upita o potporama u  pčelarstvu za 2015. godinu u ovom postu vam prenosimo  prijedlog potpora koji je poslan na odobrenje u Ministarstvo poljoprivrede.

Tekst koji je objavljen na stranicama HPS-a prenosimo u cijelosti:

S obzirom na činjenicu da Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog  programa u 2015. godinu još nije izašao, jer se čeka objava novog Zakona o poljoprivredi, koji čini pravnu osnovu ovog Pravilnika u nastavku donosimo kratak pregled promjena u mjerama Nacionalnog programa kako bi se pčelari mogli na vrijeme pripremiti.
Radi lakšeg praćenja nećemo detaljno analizirati sve mjere odjednom, već samo naglasiti one koje su značajnije promijenjene.
Pravo na korištenje svih mjera koje su navedene pravilnikom ostvaruju samo oni pčelari koji su ažurirali podatke u Evidenciji pčelara i pčelinjaka za 2015. godinu. Mjeru zdravstvene zaštite imaju pravo koristiti svi pčelari, dok ostale mjere mogu koristiti samo pčelari upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG).

Pravilnikom za 2015. godinu predviđeno je, kao i u prethodnim godinama, šest programskih mjera:

1. kontrola i suzbijanje varooze (zdravstvena zaštita)
2. kontrola kvalitete meda
3. obnavljanje pčelinjeg fonda
4. racionalizacija troškova selećeg pčelarstva
5. tehnička pomoć pčelarima
6. primijenjena istraživanja u pčelarstvu.


AD 1) ZDRAVSTVENA ZAŠTITA − SUZBIJANJE VAROOZE

Prva mjera, zdravstvena zaštita, provodi se tako da pčelar kupuje VMP (veterinarsko-medicinske proizvode) i traži povrat od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Za konvencionalne je pčelare na raspolaganju 25 kn po evidentiranoj pčelinjoj zajednici, dok ekološki pčelari imaju 50 kn za svaku evidentiranu pčelinju zajednicu (maksimalni iznos povrata bez PDV-a).
Ekološki pčelari prilažu važeću potvrdnicu(certifikat) za tekuću godinu

Potpora se može ostvariti na četiri načina, a u svakom od primjera koji navodimo VMP je obvezan:

1. samo za kupnju VMP-a (kompletan iznos koji pripada pčelaru koristi se za kupnju lijeka)
2. za kupnju VMP-a i kiselina u omjeru 50 : 50 (obavezno 50% za VMP, a 50% za kupnju kiselina) – Novost je mogućnost ostvarivanja potpora za kupnju kiselina (mravlje, mliječne, oksalne i octene).
3. za kupnju VMP-a i konzumnog šećera u omjeru 50 : 50 (50% za VMP, a 50% za šećer)
4. za kupnju VMP-a, kiselina i šećera (50% za VMP, a 50% za kiseline i šećer).
Primjer: Pčelaru koji u Evidenciji pčelara i pčelinjaka ima upisano 100 zajednica pripada pravo na maksimalni iznos od 2.500 kuna potpore.(primjer je za konvencionalne pčelare)
Po navedenim kriterijima pčelar koristi:

1. ukupan iznos od 2.500 kuna za kupnju VMP-a
2. iznos od 1.250 kuna za kupnju VMP-a, a 1.250 kuna za kupnju kiselina
3. iznos od 1.250 kuna za kupnju VMP-a, a 1.250 kuna za kupnju šećera
4. iznos od 1.250 kunja za kupnju VMP-a, a 1.250 kuna za kupnju kiselina i šećera.
Napomena: Ako pčelar kupi VMP za manji iznos od onoga koji mu maksimalno pripada, onda ima umanjen iznos na raspolaganju i za kupnju kiselina i/ili šećera.

Primjer: Ako pčelar kojemu pripada ukupan maksimalni iznos od 2.500 kuna potpora kupi VMP u vrijednosti od 2.000 kuna, povrat će mu biti 2.000 kuna.
Ako u drugom slučaju kupi VMP za 1.000 kuna, onda će moći kupiti kiselina ili šećera samo za 1.000 kuna.

Napominjemo da je povrat moguć u stopostotnom iznosu potpore prihvatljivog troška, stoga iskoristite ukupan iznos koji vam prema broju upisanih zajednica u Evidenciji pčelara pripada. PDV je neprihvatljiv trošak i za njega ne možete ostvariti povrat sredstava, već za neto iznos po predočenom računu.

OBAVEZNI PODACI NA RAČUNU (vrijedi za sve mjere):

1. podaci o prodavatelju
2. podaci o kupcu (ime, prezime, OIB)
3. jedino osoba koja je u Evidenciji pčelara i pčelinjaka može zatražiti povrat sredstava, tj. na nju mora glasiti račun.

 

Na originalu računa treba velikim tiskanim slovima upisati: NPP2015 (što znači: Nacionalni pčelarski program 2015. godine).
Nakon upisivanja te oznake račun treba fotokopirati. Jasno čitljivu kopiju računa uz ispunjeni zahtjev (obrazac za mjeru) treba poslati u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na adresu naznačenu na obrascu.

U slučaju plaćanja transakcijskim računom prilaže se originalan dokaz o plaćanju računa na kojem je naznačeno ime i prezime podnositelja zahtjeva, a u slučaju plaćanja internetskim bankarstvom potrebno je PRILOŽITI POTVRDU BANKE O IZVRŠENOJ TRANSAKCIJI.

Za mjere Tehničke pomoći i selećeg pčelarstva u slučaju kada računi nisu pisani na službenom jeziku Republike Hrvatske podnositelj mora dostaviti službeni prijevod računa na hrvatski jezik.

Dvostruko financiranje u bilo kojoj od navedenih mjera izričito je zabranjeno (dobivanje potpora za isti račun iz nacionalnih i lokalnih mjera)!!!

AD 4) RACIONALIZACIJA TROŠKOVA SELEĆEG PČELARSTVA

Promjena u ovoj mjeri odnosi se na sljedeće:
Seleći pčelari moraju biti označeni u Evidenciji pčelara i pčelinjaka da su seleći te moraju imati više od 30 zajednica da bi mogli koristiti ovu mjeru.

Pčelari koji imaju od više od 30, a manje od 300 pčelinjih zajednica upisanih u Evidenciji pčelara i pčelinjaka imaju mogućnost maksimalnog povrata do 25.000 kuna za ovu programsku mjeru (odnosi se na neto iznos).
Pčelari koji imaju upisano više od 300 pčelinjih zajednica u Evidenciji pčelara i pčelinjaka imaju mogućnost maksimalnog povrata do 50.000 kuna za ovu programsku mjeru (odnosi se na neto iznos).

Obveze koje se odnose na račune iste su kao i u prethodnoj točki.
AD 5) TEHNIČKA POMOĆ PČELARIMA
Promjene u ovoj mjeri su sljedeće:

1. Pčelarima koji imaju upisano manje od 30 pčelinjih zajednica u Evidenciji pčelara i pčelinjaka pripada maksimalni iznos povrata od 10.000 kuna po korisniku.

2. Pčelarima koji imaju upisano više od 30 pčelinjih zajednica u Evidenciji pčelara i pčelinjaka pripada maksimalni iznos povrata od 25.000 kuna po korisniku.

3. S popisa opreme biti će uklonjene satne osnove (ostaju one s eko certifikatom), staklena ambalaža i kavezići za matice.
Napomena: Za mjere Tehničke pomoći i Racionalizacije selećeg pčelarstva korisnicima se omogućuje povrat do 60 posto investicije prihvatljivog troška. U slučaju veće potražnje nego što je ukupan iznos predviđen za tu mjeru, dolazi do proporcionalnog umanjenja svim korisnicima u toj mjeri.

Minimalni iznos povrata po korisniku iznosi 1.000,00 kuna

 

Izvor: HPS

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=2503

velj. 14 2015

Edukacija pčelara u Šumarijskom domu u Velikom Grđevcu

Ovim putem obavještavamo sve pčelara članove pčelarske udruge “Bilogora” i sve pčelare sa područja Bjelovarsko bilogorske županije kako će se u Šumarijskom domu (bivša kino sala) U Velikom Grđevcu  dana 21. veljače 2015. godine održati cjelodnevna edukacija pčelara.

Edukativna predavanja počunju navedenog datuma u 10:00 sati.

PROGRAM EDUKACIJE

10,00              – otvorenje,

10,30 – 11,15 – Mjere ruralnog razvoja RH: Podmjera 4.2., Uvod u mjeru 6

Zlatko Pavičić, dipl.ing.agr.-Poduzetnički inkubator Grubišno Polje

11,20 – 11,40 – Kremasti med

11,40 –  12,20 –  Koraci do eko znaka za med i druge pčelinje proizvode

Marija Ševar, dipl.ing.agr. – Viša koordinatorica za ekološku

poljoprivredu – Savjetodavna služba

12,25 – 13,00 – Prodaja pčelinjih proizvoda – Grozdana Grubišić – Popović, dipl. ing.

agr., Savjetodavna služba

 

13,00 – 14,30 – Pauza za ručak

14,30 – 15,15 – Proizvodnja matica i formiranje novih pčelinjih zajednica,

Miroslav Kobra, dipl.ing.polj. – Udruga uzgajivača selekcioniranih

matica pčela Hrvatske

 

15,20 – 17,00 – Bolesti pčela – Značenje i prisutnost bolesti pčela koje se u RH

suzbijaju prema zakonskim propisima

doc.dr.sc. Ivana Tlak Gajger,dr.vet.med. – Veterinarski fakultet

Zagreb

Moderatori: Grozdana Grubišić-Popović, dipl.ing.agr.; Zvonko Horak, dr.vet.med.

 

Kotizacija za predavanje je 30 kn po osobi (što uključuje ručak i pića)

 

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=2490

velj. 12 2015

Redovna skupština

Poštovane pčelarke i pčelari,

Na temelju članka 25 Statuta sazivam redovnu godišnju skupštinu Udruge pčelara „Bilogora“ Bjelovar.

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas  da svojim dolaskom doprinesete uspješnosti rada Skupštine koja će se održati 20. veljače 2015. godine s početkom u 18 sati u restoranu Šljukin gon u Bjelovaru.

 

Molimo Vas za  da zbog planiranja Skupštine  svoju nazočnost na skupštini najavite tajniku udruge Krunoslavu Nemet na broj 095/910-8511 ili dopredsjedniku udruge Draženu Kovač  na broj 098/959-9387  do 18. veljače. 2015. godine.

S poštovanjem Vas očekujemo.

                                                                 DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor verifikacijske komisije, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 3. Izvješće verifikacijske komisije
 4. Izvješće predsjednika o radu udruge u 2014. godini
 5. Financijsko izvješće za 2014. godinu
 6. Izvješće inventurne komisije
 7. Izvješće Nadzornog odbora
 8. Rasprava o izvješćima / Prihvaćanje izvješća
 9. Izmjene i dopune Statuta udruge
 10. Razrješenje 2 člana UO na osobni zahtjev
 11. Potvrda odluke UO ( prijedlog 2 kandidata za člana UO )
 12. Prijedlog plana rada i financijskog plana za 2015. godinu
 13. Prihvaćanje plana rada i financijskog plana za 2015. godinu
 14. Proglašenje počasnih i zaslužnih članova Udruge
 15. Riječ gostiju
 16. Razno
 17. Domjenak i druženje pčelara

 

Nakon Skupštine predviđena je večera uz kulturno-zabavni program. Sudjelovanje u troškovima večere iznosi 60,00 kuna po osobi koje možete uplatiti blagajniku Vladi Obad  po dolasku na Skupštinu.

 

Predsjednik Udruge

Milan Jantolek

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=2488

sij. 29 2015

Izlaganje proizvoda na 11. pčelarskom sajmu

Obzirom da je pčelarska udruga “Bilogora”  na 11. međunarodnom pčelarskom sajmu zakupila određeni broj štandova za izlaganje i prodaju pčelarskih proizvoda obavještavamo sve zainteresirane članove udruge koji žele i imaju uvjete za prodaju svojih proizvoda da se mogu prijaviti  za prodaju i prezentaciju svojih proizvoda na štandu.

11. međunarodni pčelarski sajam se održava od 06. do 08. veljače 2015. godine na sajamskom prostoru u Gudovcu.

Molimo sve zainteresirane da svoje prijave predaju najkasnije do 02. veljače 2015. godine tajniku naše udruge Krunoslavu Nemetu na br. mob. 095/910-8511 kako bi mogli napraviti raspored.

Prijave predane nakon 02. veljače 2015. godine neće se uzimati u razmatranje.

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=2483

sij. 11 2015

Pčelarski sajam u Gudovcu

           U organizaciji Bjelovarskog sajma , Hrvatskog pčelarskog savezaPčelarskog saveza BBŽ, i pčelarske udruge “Bilogora” kao suorganizatora u Gudovcu kod Bjelovara, od 6. do 8. veljače 2015. godine održat će se 11. međunarodni pčelarski sajam. Ove godine prodajni dio sajma trajat će od 6. do 8. veljače odnosno od petka do nedjelje, dok će se stručno-edukativni dio održat u subotu i nedjelju, 7. i 8. veljače.

Program događanja možete vidjeti ovdje

Izvor: HPS

 

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=2477

pro. 18 2014

Sretan Božić!

DSCF9456

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=2468

pro. 03 2014

Pčelarska druženja

images     Obzirom kako smo pčelarsku sezonu priveli kraju i kako je opseg poslova na našim pčelinjacima uglavnom završen odlučili smo i ove godine nastaviti sa druženjima, predavanjima i  video projekcijama u zajedničkom prostoru udruge u ul. T.G. Masaryka 8. Početak druženja počinje od 10. prosinca. 2013. god do 25. veljače 2015. godine svake srijede u tjednu sa početkom u 18:00 sati.  Pozivamo sve pčelare članove udruge i one koji to žele postati da svojom nazočnošću uveličaju planirana druženja.

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=2463

Stariji članci «