ruj. 07 2015

Kontrola pada varoe

Ovim putem podsjećamo sve pčelare koji su koristili bio koji veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) u tretiranju svojih pčelinjih zajednica protiv varooze, te na taj način i bili uključeni u 1. Mjeru zdravstvene zaštite – zaštita protiv pčela protiv varooze u sklopu Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje 2014. do 2016. godine , da sukladno tome obrate i pozornost na odredbe Programa kontrole i suzbijanja varooze u 2015. godini .

Navedeni program objavljen je kako na stranicama Uprave za veterinu, Hrvatskog pčelarskog saveza i Ministarstva poljoprivrede. Razlog ovog naputka je što do Saveza stižu informacije o neučinkovitosti pojedinih VMP-ova, te zbog toga podsjećamo na odredbe predmetnog Programa i to na dio koji je opisan u odjeljku V. – Opće upute za pčelare, točka 3. koja glasi:

Kontrola pada grinja V. destructor provodi se prije, tijekom i nakon prvog ljetnog tretiranja, na pet pčelinjih zajednica u pčelinjacima do 50, te na 10% pčelinjih zajednica u pčelinjacima većim od 50 pčelinjih zajednica.

1. Kontrolu prirodnog pada grinja V. destructor, potrebno je započeti sedam dana prije početka tretiranja pčelinjih zajednica VMP-om. Kontrolu prirodnog pada grinja V. destructor pčelar provodi pomoću testnih uložaka koji se stavljaju na podnicu košnica. Sedmi dan od postavljanja, testni ulošci se vade iz svih kontroliranih pčelinjih zajednica, a ukupan broj otpalih grinja V. destructor se bilježi u Obrazac 2. iz Priloga ovoga Programa.
2. Prilikom stavljanja VMP-a, u košnice se postavljaju čisti testni ulošci, koji se pregledavaju dva puta za vrijeme tretiranja, 7. i 14. dan, a ukupan broj otpalih grinja V. destructor se bilježi u Obrazac 2. iz Priloga ovoga Programa.
3. Prilikom vađenja iskorištenog VMP-a iz košnica, postavljaju se čisti testni ulošci, koji se vade za sedam dana, a ukupan broj otpalih grinja V. destructor se bilježi u Obrazac 2. iz Priloga ovoga Programa.

Svaki pčelar mora čuvati kopiju Obrasca 2, te je istu dužan dati na uvid prilikom inspekcijskog nadzora i kontrole provođenja ove mjere.

Ukoliko prilikom kontrole pada grinja V. destructor, pad istih tijekom i poslije tretiranja nije vidljiv, pčelar mora u najkraćem mogućem roku isto prijaviti ovlaštenom veterinaru koji će uzeti uzorke pčela i dostaviti ih u službeni laboratorij na parazitološku pretragu.

Ovlašteni veterinar uzima uzorak od približno 200 do 250 živih pčela po pčelinjoj zajednici iz plodišta najmanje 10% pčelinjih zajednica po pčelinjaku. Pčele se uzimaju u čistu PVC vrećicu za zamrzavanje (volumena 2L). Uzorak pčela potrebno je nakon uzimanja pohraniti u zamrzivaču tijekom 12 sati te po isteku tog vremena poslati u službeni laboratorij uz popratni Obrazac za dostavu uzoraka na laboratorijsko pretraživanje propisan Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2015. godini („Narodne novine“, br. 3/15) na kojem se uz ostale podatke obavezno mora navesti naziv uporabljenog VMP-a.

Službeni laboratorij dužan je uz izvješće o rezultatu pretrage izdati i preporuku o potrebi i načinu daljnjeg tretiranja pčelinjih zajednica.

Ovo je samo izvadak iz Programa kontrole i suzbijanja varooze ali je najvažniji za one pčelare kojima VMP koji je pčelar upotrijebio nije dao rezultate. Najvažnije je pridržavati se propisanih rokova jer naknadno isticanje neučinkovitosti VMP-ova neće moći polučiti konkretne rezultate.

Stručna služba HPS-a

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=2592

srp. 17 2015

Program kontrole i suzbijanja Varooze

Temeljem Programa kontrole i suzbijanja varooze u 2015. godini , tretiranje pčelinjih zajednica protiv varooze na svim pčelinjacima u RH u skladu s ovim Programom je OBVEZNO. Tretiranje protiv varooze mora se provesti najmanje jednom godišnje – u ljetnom razdoblju (od 1. srpnja do 31. kolovoza).

U ljetnom tretiranju u 2015. godini za suzbijanje varooze na svim konvencionalnim pčelinjacima preporuča se upotreba jednog od odobrenih VMP-a s popisa odobrenih VMP-a pri Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Za praćenje učinkovitosti tretiranja pčelinjih zajednica protiv varooze u RH, pčelari su dužni voditi kontrolu pada varoa.

Kontrola pada grinje V. destructor provodi se prije, tijekom i nakon prvog ljetnog tretiranja, na pet pčelinjih zajednica u pčelinjacima do 50, te na 10% pčelinjih zajednica u pčelinjacima većim od 50 pčelinjih zajednica.

1. Kontrolu prirodnog pada grinja V. destructor, potrebno je započeti sedam dana prije početka tretiranja pčelinjih zajednica VMP-om. Kontrolu prirodnog pada grinja V. destructor pčelar provodi pomoću testnih uložaka koji se stavljaju na podnicu košnica. Sedmi dan od postavljanja, testni ulošci se vade iz svih kontroliranih pčelinjih zajednica, a ukupan broj otpalih grinja V. destructor se bilježi u Obrazac 2 . iz Priloga ovoga Programa.
2. Prilikom stavljanja VMP-a, u košnice se postavljaju čisti testni ulošci, koji se pregledavaju dva puta za vrijeme tretiranja, 7. i 14. dan, a ukupan broj otpalih grinja V. destructor se bilježi u Obrazac 2. iz Priloga ovoga Programa.
3. Prilikom vađenja iskorištenog VMP-a iz košnica, postavljaju se čisti testni ulošci, koji se vade za sedam dana, a ukupan broj otpalih grinja V. destructor se bilježi u Obrazac 2. iz Priloga ovoga Programa.


Svaki pčelar mora čuvati kopiju Obrasca 2. , te je istu dužan dati na uvid prilikom inspekcijskog nadzora i kontrole provođenja ove mjere.

Obrasce ove godine pčelari NE PREDAJU povjerenicima, već ih čuvaju u svojim arhivama minimalno 5 godina.
Način popunjavanja je isti kao i lani.
Ovu obavijest objavili smo i na web stranicama saveza , ali molim vas obavijestite svoje pčelara da su dužni popuniti i čuvati navedene obrasce!

Evidencija se mora čuvati 5 godina. Kao dokaz provedbe mjere kontrole varooze u kalendarskoj godini, smatra se popunjeni Obrazac 1. koji sadrži navedene podatke te dokaz o kupnji VMP-a (račun priznanica, recept) i Obrazac 2 – kontorla pada varoe.

Izvor:HPS

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=2586

srp. 06 2015

Kontrola kvalitete meda

 Zahtjevi za isplatu za mjeru Kontrole kvalitete meda mogu se predavati zaključno do 15. srpnja 2015. godine u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi (pri dnu zahtjeva je adresa). Zahtjevu treba priložiti presliku originala računa i nalaz ispitivanja koji izdaje laboratorij. Korisnici su svi pčelari koji su ažurirali podatke Evidencije pčelara i pčelinjaka u 2015. godini. Korisnici imaju pravo na ispitivanje tri uzorka meda, sufinancira se do 90% prihvatljivog troška (neto iznos sa računa), ali maksimalni iznos sufinanciranja po uzorku može iznositi 500,00 kn.

izvor: HPS

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=2583

lip. 16 2015

Zaprašivanje komaraca na području grada Bjelovara

iQCkHAhF_v      Prema najavama iz gradske uprave Grada Bjelovara i Zavoda za javno zdravstvo u Bjelovaru dana 19. lipnja 2015. godine (petak) u 6 sati ujutro na području Grada Bjelovara i šire okolice vršiti će se  zaprašivanje staništa komaraca. Ovim putem obavještavamo sve pčelare koji na području grada i šire okolice posjeduju pčelinje zajednice da ih pravovremeno zatvore kako bi izbjegli eventualne gubitke zbog zaprašivanja.

 

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=2577

lip. 12 2015

Otkup meda

Tvrtka Contectum d.o.o. vrši otkup bagremovog meda (za sada samo bagrem), u ime tvrtke Golden Nectar (AranyNektar) iz Madžarske. Uzimanje uzoraka će biti vršeno u etapama ovisno o lokaciji gdje se med nalazi. Po analizi meda vrši se otkup. Cijena za med koji se preuzima kod pčelara iznosi 29,00 kn/kg. Ukoliko se med doveze na sabirno mjesto i prepušta ambalaža (bačva), cijena je 30,00 kn/kg. Sabirna mjesta će biti određena po regijama. Isplata je 7 dana po isporuci meda. Pozivamo i udruge da se organiziraju i jave na: info@modernopcelarstvo.com, kako bi se lakše skupile količine za napuniti kamion i samim time lakše odredili sabirna mjesta, te termine uzimanja uzoraka i otkupa. Samim angažmanom udruga, pomaže se otkupljivaču, ali i pčelarima da lakše i brže plasiraju med jer se cijeli posao može efektivnije i brže odraditi.

Hvala Vam

Kontakt:

Marijan Trnski

099/247-1142

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=2575

svi. 21 2015

Humanitarna akcija

Drawing1       Klub laringektomiranih osoba Bjelovar, zajedno sa Ligom  protiv raka BBŽ, Zavodom za javno zdravstvo BBŽ, Općom bolnicom Bjelovar  i pčelarskom udrugom “Bilogora” Bjelovar i ove godine organiziraju humanitarnu akciju prikupljanja novčanih sredstava povodom 31. svibnja, svjetskog dana nepušenja Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

     Cilj obilježavanja Svjetskog dana nepušenja je doprinjeti zaštiti sadašjih i budućih generacija od negativnih zdravstvenih posljedica konzumacije duhana i izloženosti duhanskom dimu. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da od posljedica pušenja godišnje umire oko 6 milijuna ljudi, a taj će broj do 2030. porasti na 8 milijuna ljudi godišnje,  od čega će 80 % osoba biti iz nisko i srednje razvijenih zemalja. Ovogodišnji moto Svjetskog dana nepušanja je „Oprez!Ilegalni duhan!”  Upravni odbor pčelarske udruge “Bilogora” je na svojoj sjednici donio odluku kako će podržati gore navedenu humanitarnu akciju na način da ćemo prikupiti određenu količinu meda koji će se prodavati na tržnici navedenog datuma. Ovim putem pozivamo sve članove udruge i ostale pčelare koji se želie pridružiti humanitarnoj akciji da shodno svojim omgućnostima doniraju određenu količinu meda ili ostalih pčelinjih proizvoda. Pčelari koji se odluče donirati med, svoju donaciju koju žele pokloniti Klubu laringektomiranih osoba mogu dostaviti dopredsjedniku pčelarske udruge “Bilogora” Draženu Kovaču ili tajniku udruge Krunoslavu Nemetu do 29. svibnja 2015. godine. Krunoslava možete kontaktirati na br. mob 095/910-8511, a  Dražena možete kontaktirati na br. mob 098/959-9387

Vodstvo pčelarske udruge “Bilogora” kao i Klub  laringektomiranih osoba Vam unaprijed zahvaljuje na donaciji.

Pozivnica članovi i javnost

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=2565

tra. 29 2015

Povrat sredstava

Pošto je 15. svibnja krajnji rok za podnošenje zahtjeva za povrat novčanih potraživanja za mjeru 1 ” Kontrola i suzbijanje varooze” upozoravamo članove da pravovremeno podnesu zahtjeve kako bi ostvarili pravo na povrat.

Obrasce možete preuzeti ovdje

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=2557

Stariji članci «