kol. 16 2016

Zaštita izvornosti Slavonskog meda

         Udruga proizvođača “Slavonskog meda” na čelu sa predsjednikom udruge gospodinom Željkom Vrbosom u suradnji sa pčelarskim udrugama koje djeluju na području Virovitičko podravske županije te stručnim timom koncem 2014. godine pokrenula je projektnu inicijativu zaštite izvornosti „Slavonskog meda“. Inicijativa je pokrenuta zbog izazova koji čekaju Republiku Hrvatsku na zahtjevnom europskom i svjetskom tržištu kao i činjenice da individualno ne možemo kvalitetno konkurirati sa svojim proizvodima, ali da zbog posebnosti zemljopisnog položaja i prirodnih mogućnosti možemo vrlo uspješno konkurirati raznovrsnošću i ponudom autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Obzirom kako dio Bjelovarsko bilogorske županije teritorijalno pripada pod slavonsku regiju naš pčelarski savez BBŽ uključio se postupak zaštite izvornosti slavonskog meda.

Temeljem Plana rada navedene udruge svrha je zaštita izvornosti domaćeg autohtonog meda sa područja Slavonije (na  nacionalnoj i Eu razini). Cilj i očekivani rezultati očekuju se kroz udruživanje i povezivanje proizvođača sa područja šest slavonskih županija i to: Virovitičko-podravske županije, Osječko-baranjske županije, Vukovarsko-srijemske županije, Požeško-slavonske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, radi povećanja kvalitete i kvantitete proizvoda, razvoja i unapređenja sektora pčelarstva i proizvodnje meda uz povećanje dohotka i standarda na području čitave Slavonije te ishođenje oznake izvornosti „Slavonskog meda“ na nacionalnoj i EU razini.

Korisnici projekta bili bi gospodarski subjekti sa područija navedenih županija koji se bave pčelarskom djelatnošću.

U prilogu ovog posta možete preuzeti:

– izvješće o provedbi projekta „Zaštita izvornosti Slavonskog meda“

Slavonski med “Specifikacija proizvoda”

– Plan rada Udruge proizvođača „Slavonskog meda“ u 2016. godini

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=2761

kol. 03 2016

Program kontrole i suzbijanja varooze u 2016. godini

Poštovani Pčelari,

 

Sukladno Programu kontrole i suzbijanja varooze u 2016. godini svi pčelari dužni su provesti jedno ljetno tretiranje svojih pčelinjih zajednica.

 

Tretiranje protiv varooze mora se provesti najmanje jednom godišnje, u ljetnom razdoblju (od 1. srpnja do 31. kolovoza).  

 Drugo ljetno tretiranje i zimsko tretiranje se preporučuju, a ovisno o stupnju invadiranosti pčelinje zajednice.

Prema Programu kontrole i suzbijanja varooze za praćenje učinkovitosti tretiranja pčelinjih zajednica protiv varooze u RH, pčelari su dužni voditi kontrolu pada varoa na obrascu 2. Kontrola pada varroa i obrazac 1. Evidencija korištenja VMP-a na pčelinjim zajednicama.

Kontrola pada grinja V. destructor provodi se prije, tijekom i nakon prvog ljetnog tretiranja, na pet pčelinjih zajednica u pčelinjacima do 50, te na 10% pčelinjih zajednica u pčelinjacima većim od 50 pčelinjih zajednica.

  1. Kontrolu prirodnog pada grinja V. destructor, potrebno je započeti sedam dana prije početka tretiranja pčelinjih zajednica VMP-om. Kontrolu prirodnog pada grinja V. destructor pčelar provodi pomoću testnih uložaka koji se stavljaju na podnicu košnica. Sedmi dan od postavljanja, testni ulošci se vade iz svih kontroliranih pčelinjih zajednica, a ukupan broj otpalih grinja V. destructor se bilježi u Obrazac 2. iz Priloga ovoga Programa.  2. Prilikom stavljanja VMP-a, u košnice se postavljaju čisti testni ulošci, koji se pregledavaju dva puta za vrijeme tretiranja, 7. i 14. dan, a ukupan broj otpalih grinja V. destructor se bilježi u Obrazac 2. iz Priloga ovoga Programa. 3. Prilikom vađenja iskorištenog VMP-a iz košnica, postavljaju se čisti testni ulošci, koji se vade za sedam dana, a ukupan broj otpalih grinja V. destructor se bilježi u Obrazac 2. iz Priloga ovoga Programa.
  2. Svaki pčelar mora čuvati kopiju Obrasca 2, te je istu dužan dati na uvid prilikom inspekcijskog nadzora i kontrole provođenja ove mjere.
  3. Ukoliko prilikom kontrole pada grinja V. destructor, pad istih tijekom i poslije tretiranja nije vidljiv, pčelar mora u najkraćem mogućem roku isto prijaviti ovlaštenom veterinaru koji će uzeti uzorke pčela i dostaviti ih u službeni laboratorij na parazitološku pretragu.

 

Obrazce možete preuzeti ovdje i ovdje

 

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=2755

svi. 26 2016

Humanitarna akcija_poziv

Drawing1          Pčelarska udruga “Bilogora” i ove godine surađuje sa klubom laringektomiranih osoba Bjelovar 31. svibnja 2016. u obilježavanju Svjetskog dana nepušenja Svjetske zdravstvene organizacije. Cilj obilježavanja Svjetskog dana nepušenja je doprinjeti zaštiti sadašjih i budućih generacija od negativnih zdravstvenih posljedica konzumacije duhana i izloženosti duhanskom dimu. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da od posljedica pušenja godišnje umire oko 6 milijuna ljudi, a taj će broj do 2030. porasti na 8 milijuna ljudi godišnje, od čega će 80 % osoba biti iz nisko i srednje razvijenih zemalja. Ovogodišnji moto Svjetskog dana nepušanje je „Zaustavimo štetan utjecaj duhanske industrije“ . Hrvatska je potpisnica Konvencije Svjetske zdrastvene organizacije koja poziva na sprečavanje uplitanja duhanske industrije u javno-zdrastvenu politiku. Naša zemlja je po smrtnosti od raka pluća druga u Evropi odmah iza Mađarske.

Zamoljavamo sve pčelare koji žele sudjelovati u ovoj akciji da svoje donacije u medu dostave u subotu 28. svibnja 2016. godine na bjelovarskoj tržnici predsjedniku udruge Milanu Jantoleku.

 

 

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=2749

tra. 29 2016

Sufinanciranje prihrane pčela _ Javni poziv

          67  Na temelju članka 45. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13), i članka 7. stavka 1. Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova prihrane pčela, pčelarima sa područja Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 1/16), Gradonačelnik Grada Bjelovara, dana 28. travnja 2016. godine objavio je JAVNI POZIV  za dodjelu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova prihrane pčela, pčelarima sa područja Grada Bjelovara. 

Pravo na sufinanciranje prihrane pčelinjih zajednica ostvaruju pčelari koji :

  • imaju prebivalište na području Grada Bjelovara.
  • su članovi udruge “Bilogora” Bjelovar,
  • imaju minimalno 15 (petnaest) pčelinjih zajednica u uzgoju
  • imaju prebivalište na području Grada Bjelovara,
  • posluju preko žiro-računa,
  • nemaju dugovanja prema Gradu Bjelovaru.
  • ukupan iznos primljenih de minimis potpora nije prešao iznos od 15.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja.

Javni poziv, kriterije da dobivanje subvencije i obrazce možete preuzeti ovdje

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=2741

tra. 24 2016

Kupnja VMP-a za 2016. godinu

Pčelarska udruga “Bilogora” je za svoje članove prikupila ponude za za kupnju odobrenih VMP-a za liječenje pčelinjih zajednica te je nakon zaprimljenih ponuda odabrala najpovoljniju koju je ponudila Veterinarska ambulanta MAJCAN iz Bjelovara, K. Frankopana 38.

Ponuđene cijene odobrenih VMP_ova:

PROIZVOD PAKIRANJE MPC UKUPNO S PDV cijena po košnici
Thymovar 5 X 2 trake 104,36 129 25,80
Apuguard 10 plitica 131,25 164,06 32,81
Apilife var 2 tablete 12,00 16,00 24,00
Check mite 1 x 10 traka 108,15 135,19 27,04
Bayvarol 5 x 4 kom 126,56 160 32,00

Prema  Pravilniku o provedbi nacionalnog programa u pčelarstvu (članku 11. u prilogu), pčelari moraju poslati račune  za kupnju veterinarsko medicinskog proizvoda (VMP) protiv varoze u Agenciju za plaćanje do 16.05.2016. . Iza navedenog datuma im se neće priznati računi i neće moći ostvariti povrat sredstava.

Zbog navedenog  obaviještavamo Vas da možete dati svoje narudžbe u Vetrinarskoj ambulanti MAJCAN do 05.05.2016. na broj tel 043/228-102 ili email majcan.vet@.hi.t-com.hr. 

Prilikom izdavanja računa skrenite pozornost da li račun sadrži tražene podatke iz članka 4. stavka 4. Pravilnika (u prilogu). Na originalu računa, koji se koristi za ostvarivanje prava na potporu, mora biti naznačeno ime, prezime i OIB podnositelja zahtjeva. U suprotnom nećete moći ostvariti povrat sredstava.

 

Napominjemo kako odobrene VMP možete kupiti u bilo kojoj veterinarskoj ambulanti na području Republike Hrvatske, te iste niste obavezni kupiti isključivo u navedenoj ambulanti..

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=2737

tra. 16 2016

Kontrola i suzbijanje varoze_Predavanje

U organizaciji Pčelarskog saveza Bjelovarsko bilogorske županije, dana 28. travnja 2016. godine u 18 sati u SRC “Kukavica”, održati će se predavanja o načinu suzbijanja i kontroli varoze.

Predavanja će održati dr. vet. med Zlatko Tomljanović na temu ““Kontrola i suzbijanje varoze / Dobra pčelarska praksa” i dr. vet. med Momir Petrović na temu “Bayerova rješenja u kontroli varoze” 

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=2732

ožu. 25 2016

SRETAN USKRS!

uskrs

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=2728

Stariji članci «