«

»

lis 20 2016

Printaj Objava

Anketa

Poštovani članovi PU „Bilogora“ Bjelovar,

Pčelarska udruga Bilogora provodi anketu među članovima s ciljem poboljšanja i unapređenja rada Udruge. Molimo Vas da popunite anketni listić te da ga dostavite do 04. studenog 2016. godine na adresu Pčelarske udruge „Bilogora“ Bjelovar  Tomaša G. Masaryka 8 43000 Bjelovar (poštom ili osobno u sandučić Udruge) ili preuzmite anketni listić na web stranici te popunjen pošaljete e mailom na adresu pu-bilogora@net.hr

Anketni listić

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=2786