«

»

pro 13 2016

Printaj Objava

Ažuriranje evidencije pčelara i pčelinjaka

     Novom uredbiom EU br. 1366., članak 2. opisuje se način i vrijeme prikupljanja podataka za ažuriranje Evidencije pčelara i pčelinjaka za 2017 godinu za sve zemlje članice EU. Navedena uredba propisuje između ostalog kako se ažuriranje mora provoditi u jesenskom periodu na narednu godinu. Za točnost podataka na obrascu odgovoran je sam pčelar svojim potpisom.

Ažuriranje Evidencije pčelara i pčelinjaka provoditi će se 21. (srijeda) i od 18:00 do 20:00 sati u prostorijama udruge na adresi Massarykova 8 u Bjelovaru.

Pčelari su dužni ispuniti godišnju dojavu (obrazac prilog 3) koji mora biti potpisan od strane pčelara, te upisan datum. Navedeni dokumenti ostaju u arhivi HPS-a, a služe za ažuriranje Evidencije. Svaki pčelar prije predaje originala dužan je napraviti kopiju obrasca prilog 3 kako bi ga imao u slučaju bilo kakvog spora.

Naknada za ažuriranje evidencije ove godine nema jer je već plaćena u tekućoj godini.

Napominjemo kako pčelari koji ne ažuriraju evidenciju gube pravo na subvenciju temeljem navedene uredbe i Pravilnika o provedbi Nacionalnog pčelarskog programa za 2017. godinu, te na bilo kakve potpore od strane lokalne uprave i samouprave. 

Obrazac možete preuzeti ovdje

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=2790