«

»

tra 03 2020

Printaj Objava

Nacionalni pčelarski program – novi datum dostave zahtjeva za sufinanciranje

Danas 03. travnja 2020. u Narodnim novinama br. 41 objavljen je:

Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Na temelju članka 50. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERA NACIONALNOG PČELARSKOG PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2022. GODINE

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine (»Narodne novine«, broj 115/19) iza članka 34. dodaje se članak 34.a, koji glasi:

»Članak 34.a

Iznimno, zbog posebnih okolnosti uzrokovanih širenjem CoV bolesti (COVID-19) i proglašenja pandemije, zahtjevi za sufinanciranje propisani u članku 13. stavcima 1. i 6., članku 15. stavku 1. te članku 17. stavku 1., za 2020. godinu podnose se Agenciji za plaćanja do 20. lipnja 2020. godine.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/70

Urbroj: 525-14/0856-20-11

Zagreb, 20. ožujka 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

U nastavku navedeni su članci PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERA NACIONALNOG PČELARSKOG PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2022. GODINE na koje se odnose promjene.

Članak 13.

(1) Zahtjev za sufinanciranje »Tehnička pomoć«.

(6) Zahtjev za sufinanciranje »Tehnička pomoć – stručna predavanja – radionice« i »Tehnička pomoć – edukacije pčelara«.

Članak 15.

(1) Zahtjev za sufinanciranje »Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze«.

Članak 17.

(1) Zahtjev za mjeru »Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja«.

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=3608