«

»

tra 02 2020

Printaj Objava

Ponuda VMP-a za 2020.g.

Veterinarska stanica Bjelovar i Majcan veterinarska ambulanta dostavili su ponudu za VMP-a za suzbijanje varoze.

Veterinarska satnica Bjelovar d.o.o.

Slavonska cesta 4,
43000 Bjelovar,
OIB 72949408555

                                        Ponuda veterinarsko-medicinskih proizvoda za pčele

                                                                                                     Bjelovar, 01. travnja 2020. god.

Poštovani,nudimo vam nekoliko veterinarsko medicinskih proizvoda namijenjenih suzbijanju varoze pčela. Kako slijedi :

PROIZVOĐAČ        PROIZVOD           PAKIRANJE            MPC                MPC

Genera                   Thymovar             5×2 trake            177,38 kn         183,83  kn

C V A                      Apiguard   gel        10x50g               180,00 kn         186,15  kn

……………………. Apiguard   gel           3 kg                846,45 kn       846,45 kn

Bayer                    Check mite           1×10 traka         105,00 kn          110,00 kn

Bayer                      Bayvarol               5×4 kom             105,00 kn         110,00 kn

Bayer                      Poly Var Yello      10 traka              120,00 kn         125,00 kn

……………………    VarroMed              555 ml              187,33 kn      194,14 kn

                                 Apitraz                  10 traka            175,15 kn         175,15 kn

                                 Oxuvar                  500 ml             108,00 kn         111,50 kn 

                                 Apivar                                            174,03 kn         174,03 kn

Gore navedene cijene formirane su prema količini zainteresiranih pčelara. Ukoliko se odlučite za našu ponudu, nužno je navesti poimence vlasnika košnica, adresu boravka i oib., te količinu veterinarsko medicinskih proizvoda.

Srdačan pozdrav,                                                            Predrag Popović, d.m.v.

Majcan veterinarska ambulanta d.o.o.

Poštovani,

u nastavku Vam šaljemo ponudu za ovogodišnju prodaju VMP-a protiv varoe i ostale proizvode za pčelarstvo.

Cijene su maloprodajne, uključen je PDV, te se odnose na tvorničko pakiranje.

PROIZVOĐAČ                    PAKIRANJE             MPC


POLYVAR YELLOW          1×10 TRAKA          129,00 KN

CHECK MITE                     1×10 TRAKA          119,00 KN

BAYVAROL                        5×4 TRAKE            100,00 KN

APIVAR                              1×10 TRAKA          167,00 KN

APILIFE VAR                      2 TRAKE               20,00 KN

THYMOVAR                       2×5 TRAKA           166,00 KN

APIGUARD GEL                10×50 g                  200,00 KN

APIGUARD GEL                 3 KG                      911,00 KN

APITRAZ                                                          167,00 KN

OKSALNA KISELINA          100 g                      24,00 KN

MRAVLJA KISELINA 80%     1L                        50,00 KN

MRAVLJA KISELINA 60%      1L                       33,00 KN

MLIJEČNA KISELINA 88%     1L                       90,00 KN

VARROMED                         555 ML                196,00 KN

API-BIOXAL                            35 g                     85,00 KNSrdačan pozdrav,

Martina Baligač

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=3579