«

»

srp. 10 2018

Printaj Objava

BLIŽI SE KRAJ ROKA ZA ANALIZU MEDA PREKO NACIONALNOG PČELARSKOG PROGRAMA

Poštovane kolegice i kolege pčelari, obavještavamo Vas da je 15. 7. 2018. godine posljednji dan za podnošenje obrazaca i prateće dokumentacije za „Mjere za potporu laboratorija za analizu pčelinjih proizvoda s ciljem potpore pčelarima da svoje proizvode plasiraju na tržište i povećaju njihovu vrijednost“, (bivša mjera Kontrole kvalitete meda).

Pčelar ima pravo na sufinanciranje tri uzorka meda. Sufinancira se maksimalno do 90% prihvatljivog troška ispitivanja po uzorku. Iznos sufinanciranja ne može biti veći od 500.00 kn po uzorku.

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje.

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=3123