«

»

ožu. 28 2018

Printaj Objava

Kupnja VMP-a za 2018. godinu

 

PU “Bilogora” je i ove godine za svoje članove prikupila ponude za kupnju odobrenih VMP-a za liječenje pčelinjih zajednica. Ponudu smo dobili od Mount trade Garešnica i Veterinarska amblanta Majcan Bjelovar.

 

  1. Mount trade Garešnica

Poštovane pčelarke i poštovani pčelari!

I ove godine, Mount trade sa svojim partnerima Vam nudi VMP-ove (registrirane veterinarske lijekove) protiv varooze. Ističemo da su svi VMP-ovi registrirani pri Ministarstvu poljoprivrede , Uprava za veterinarstvo te se za njihovu nabavu može ostvariti poticaj odnosno povrat sredstava.

Nudimo Vam:

  • ApiVar 500 mg. Lijek protiv varooze na bazi amitraza, kojim francuski proizvođač omogućava tretiranje više od 5 miliona košnica godišnje. U pakovanju se nalazi 10 trakica koje su dostatne za tretman 5 pčelinjih zajednica. Proizvod osigurava produženo djelovanje od 10 tjedana , sa rokom valjanosti 12/2019.                                        Cijena bez PDV-a iznosi 148,00 kuna, a sa PDV-om iznosi 185,00 kuna.
  • ApilifeVar. Lijek protiv varooze na bazi tymola. Za puni tretman je potrebno 1 ½ pakiranje. Cijena jednog pakiranja je 14,90 kuna a cijela potrebna količina za puni tretman iznosi 22,35 kuna bez PDV-a, odnosno 27,93 kune sa PDV-om.

Kontakt : Jasmina 091 4859145  ; Renata 091 4859148

 

  1. Veterinarska ambulanta Majcan Bjelovar

Poštovani,
naša ovogodišnja ponuda za VMP u pčelarstvu;

POLYVAR YELLOW 1×10 trakica           mpc=145,00 kn
CHECK MITE 1×10 trakica                       mpc=140,00 kn
BAYVAROL 1×4  trakice                           mpc=  28,00 kn
APILIFE VAR 1×2 trakice                          mpc=  20,00 kn
THXMOVAR 2×5 trakica                           mpc=150,00 kn

Narudžbu možete poslati e-mailom, telefonski na broj 043/228-102, ili osobno na adresi K.Frankopana 38, Bjelovar.

 

Prema  Pravilniku o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine (čl. 13.), pčelari moraju poslati račune  za kupnju veterinarsko medicinskog proizvoda (VMP) protiv varoze u Agenciju za plaćanje do 20.04.2018. Iza navedenog datuma im se neće priznati računi i neće moći ostvariti povrat sredstava.

Prilikom izdavanja računa obratite pozornost da račun sadrži tražene podatke iz članka 4. stavka 4. Pravilnika (Na originalu računa, koji se koristi za ostvarivanje prava na potporu, mora biti naznačeno: ime, prezime i OIB podnositelja zahtjeva te je na original računa podnositelj zahtjeva dužan vlastoručno napisati: »NPP – 2018«).

Napominjemo kako odobrene VMP možete kupiti u bilo kojoj veterinarskoj ambulanti na području Republike Hrvatske.

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=3077