«

»

tra 22 2013

Printaj Objava

Provedba mjere “kontrola kvalitete meda”-Poziv

Temeljem odluke ravnatelja Agencije za plaćenje u poljoprivredi, ribarstvu i rularnom razvoju od 14. ožujka 2013. godine, a sukladno članku 18. stavka 3. Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2013. godini, prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do 2013. godine, Agencija za plaćanje u poljoprivredii, ribarstvu i rularnom razvoju objavila je 15. ožujka 2013. godine Odluku o odobrenim labaratorijima za mjeru Kontrola kvalitete meda.

HPA, Odjel za kontrolu kvalitete meda iz Križevaca obavještava  sve zainteresirane pčelare da je labaratorij zadovoljio uvjete ovogodišnjeg natječaja za sudjelovanje u mjeri “Kontrola kvalitete meda”. Navedeni odjel osigurava sustavno praćenje parametara kontrole kvalitete meda, a s razvijenom infrastrukturom omogućije prikupljanje uzoraka meda po cijelom teritoriju RH putem svojih područnih ureda, uz organiziran transport uzoraka.

Pravo na korištenje mjere imaju svi pčelari upisani u :

  • Evidenciju pčelara i pčelinjaka
  • Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

i to najviše dva uzorka po pčelaru

Cijena ispitivanja je 300 kn po uzorku + PDV 75 kn =375kn

Iznos se sufinancira u 90%-tnom iznosu od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredii, ribarstvu i rularnom razvoju, ali ne više od 300 kn po jednom uzorku. Troškove za 10% iznosa kao i za PDV snose pčelari sami.

Razliku od 75kn (PDV) + 30 kn (10%) po uzorku (105 kn) plaća pčelar po primitku računa kojeg će HPA dostaviti poštom.

Minimalna dostavljena količina po uzorku mora biti 500gr.

Uzorci se zaprimaju u labaratoriju do 30. svibnja 2013. godine. Ukoliko se uzorci dostavljaju u područne urede, potrebno ih je dostaviti što ranije, prema dogovoru s načelnicima područnih ureda HPA, kako bi do 30. svibnja 2013. godine pristigli u labaratorij.

Pčelari naše udruge uzorke mogu dostaviti na adresu područnog ureda HPA u BBŽ;

u Bjelovaru; Poljana F.Tuđmana 4, 43000 Bjelovar,

u Daruvaru; Ul Josipa Jelačića 2, 43500 Daruvar.

Rezultati ispitivanja uzoraka biti će dostavljeni pčelarima na kućnu adresu.

Trajni link do ovog članka: http://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?p=1545