↑ Return to Udruga

Printaj Stranica

Dokumenti udruge

Trajni link do ovog članka: https://www.pcelarska-udruga-bilogora.hr/?page_id=275

Statut

Na temelju članka 13. i 18. Zakona o udrugama («Narodne novine» broj 74/14), te članka 27 Statuta, Skupština Pčelarske udruge „Bilogora“ Bjelovar, na sjednici održanoj dana 20. veljače 2015. godine, donijela je STATUT PČELARSKE UDRUGE „BILOGORA“ BJELOVAR I. OSNOVNE ODREDBE Članak 1. Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja Udruge; o …

Pogledajte stranicu »

Poslovnik skupštine

  Na temelju čl. 25. Statuta Skupština pčelarske udruge „Bilogora“ Bjelovar na sjednici od 22. veljače 2013.donosi slijedeći: POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE PČELARSKE UDRUGE „BILOGORA“ BJELOVAR I OPĆE ODREDBE Članak 1. Poslovnikom o radu Skupštine pčelarske udruge „Bilogora“ Bjelovar” (u daljnjem tekstu Udruga) uređuju se pitanja sazivanja i održavanja sjednica, donošenja odluka i druga pitanja …

Pogledajte stranicu »

Poslovnik nadzornog odbora

Stranica je u izradi.

Pogledajte stranicu »

Poslovnik upravnog odbora

  Temeljem odredaba članka 11 Zakona o udrugama (NN br. 88/2001) i članka 29. Statuta Pčelarske  udruge „Bilogora“ (u daljnjem tekstu Udruga) na svojoj sjednici održanoj 27. veljače 2013.godine Upravni odbor Udruge donio je: POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA PČELARSKE UDRUGE „BILOGORA“ BJELOVAR I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Poslovnikom o radu Upravnog odbora Udruge (u …

Pogledajte stranicu »

Poslovnik Suda časti

Stranica je u izradi.

Pogledajte stranicu »